Bildiriler

  • Örnek Bir Elektronik Baskı Devresinde Soğutma Performansını Arttırmak için Kullanılan Via Uygulamasının Jonksiyon Sıcaklığına Etkilerinin Araştırılması, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 2019

  • Determination and Investigation of the Junction Temperature of the New Generation Led Modules according to the Mounting Position by Computational Fluid Dynamics, II. International Science and Academic Congress, 2019

  • Validation of Thermal Comfort Parameters by Computational Fluid Dynamics and Improvement of Comfort Parameters for Workplace Doctor Room, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 2018