Projeler

  • -Tübitak 1002, Danışman, 2020, Harran Ovası Sığ Akiferinde Pestisit ve Nitrat Kirliliğinin Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Gideriminin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Boron Doped Diamond Mesh Elektrotlar ile Paslanmaz Çelik Mesh Elektrotların Elektroflotasyon Prosesinde Atıksu Arıtıma Verimlerinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2013, Elektrooxidasyon Prosesi ile Sulardan TOK Gideriminde Farklı Anot Elektrotların Etkisinin İncelenmesi

  • Avrupa Birliği, Araştırmacı, , LIFE06 TCY TR 000283 İstanbul da Şehir Hava Kalitesi Yönetim Sistemi İçin GIS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Endüstriyel Atıksuların Arıtılması İçin Elektrokimyasal Reaktör Geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , ZnO İnce Film Fotokatalizör Hazırlanması ve Endüstriyel Atıksu Arıtan Bilgisayar Kontrollü Bir Fotoreaktör Sisteminde Test Edilmesi