Bildiriler

 • Levafix Brilliant Blue E-FFA Boyasının Sulardan Gideriminde Anot Katot Arası Mesafenin Etkisi?, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018

 • Phosphate removal from domestic wastewater in electrocoagulation reactor using hybrid Al-Fe plate anodes, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017

 • Electooxidation of treatment stage effluents (raw leachate, anoxic-aerobic oxidation and ultrafiltration) in landfill leachate plant using BDD anodes, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017

 • Electrooxidation of ultrafiltration effluent in a landfill leachate treatment plant by DSA anodes, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017

 • BİTLİS İLİ KATI ATIK YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, UKAY 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2017

 • Bitlis Merkez Tatvan ve Güroymak İlçeleri için Sosyo Ekonomik Gelişmişlik ve Atık Miktarları Arasındaki İlişki, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2014

 • Tıbbi Atık Yönetimi Bitlis Örneği, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2014

 • Bitlis İli Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2013

 • Bitlis İli Kent Merkezi Atıksu Uzaklaştırma Sürecinin Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi ?Çevre Yönetimi?, 2013

 • Tekstil atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtımı, Türkiye ?de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-IV, 2003

 • Demir elektrodlar ile tekstil boyalarının elektrokoagülasyonu, Türkiye ?de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-IV, 2003

 • Atıksulardan tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile giderilmesi, 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 2002