Makaleler

 • The role of dye molecular weight on the decolorization performance of the electrocoagulation, Environment, Development and Sustainability, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Keyikoğlu Ramazan , Can Orhan Taner

 • Fenol Çözeltisinin Farklı Elektrotlar Kullanılarak Elektrooksidasyonu, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Can Orhan Taner

 • Peroxydisulfate activation by in-situ synthesized Fe3O4 nanoparticles for degradation of atrazine: Performance and mechanism, Separation and Purification Technology, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Keyikoğlu Ramazan , Karataş Okan , Khataee Alireza , Kobya Mehmet , Can Orhan Taner , Darvishi Cheshmeh Soltani , İşleyen Mehmet

 • Anodic Oxidation of Effluents from Stages of MBR-UF Municipal Landfill Leachate Treatment Plant, ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ukandımana Zubeda , Kobya Mehmet , Omwene Philip ı , Gengeç Erhan , Can Orhan Taner

 • TOC and COD removal from instant coffee and coffee products production wastewater by chemical coagulation assisted electrooxidation, Journal of Water Process Engineering, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Can Orhan Taner , Gengeç Erhan , Kobya Mehmet

 • Mineralization of o-tolidine by electrooxidation with BDD, Ti/Pt and MMO anodes, Desalination and Water Treatment, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim , Sozbir Mustafa , Aras Ömür

 • Elektrokoagülasyon ile Sulardan Renk Giderimine Elektrotlar Arası Mesafe ve Potansiyel Farkı Değişiminin Etkisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Can Orhan Taner , Gazigil Leyla

 • Phosphorus removal from domestic wastewater in electrocoagulation reactor using aluminium and iron plate hybrid anodes, ECOLOGICAL ENGINEERING, 2018
  Uluslararası - SCI
  Omwene Philip ı , Kobya Mehmet , Can Orhan Taner

 • Electrooxidation as post treatment of ultrafiltration effluent in a landfill leachate MBR treatment plant: Effects of BDD, Pt and DSA anode types, ELECTROCHIMICA ACTA, 2018
  Uluslararası - SCI
  Ukandımana Zubeda , Omwene Philip ı , Gengeç Erhan , Can Orhan Taner , Kobya Mehmet

 • Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi, Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Gazigil Leyla , Can Orhan Taner

 • Removal of TOC from fertilizer production wastewater by electrooxidation, Desalination and Water Treatment, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Can Orhan Taner

 • Treatment of hydroquinone by photochemical oxidation and electrocoagulation combined process, Journal of Water Process Engineering, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akyol Abdurrahman , Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim

 • A Comparative Study on the Structure Performance Relationships of Chemically and Electrochemically Coagulated Al OH 3 Flocs, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim

 • COD removal from fruit juice production wastewater by electrooxidation electrocoagulation and electro Fenton processes, Desalination and Water Treatment, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Can Orhan Taner

 • A comparative study of electrocoagulation and electro Fenton for treatment of wastewater from liquid organic fertilizer plant, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akyol Abdurrahman , Can Orhan Taner , Demirbaş Erhan , Kobya Mehmet

 • Elektrokimyasal Proses ile Hümik Madde İçeren Sıvı Organik Gübre Üretim Atıksularının Arıtımı, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Akyol Abdurrahman , Can Orhan Taner , Demirbaş Erhan , Kobya Mehmet

 • The effect of process conditions on the treatment of benzoquinone solution by electrocoagulation, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2010
  Uluslararası - SCI
  Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim

 • Tehlikeli Atık Yönetimi, Kimya Mühendisliği Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Funda Ataş , Orhan Taner Can

 • Treatment of levafix orange textile dye solution by electrocoagulation, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2006
  Uluslararası - SCI
  Kobya Mehmet , Demirbaş Erhan , Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim

 • Treatment of the textile wastewater by combined electrocoagulation, CHEMOSPHERE, 2006
  Uluslararası - SCI
  Can Orhan Taner , Kobya Mehmet , Demirbaş Erhan , Bayramoğlu Mahmut Rahim

 • Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2004
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bayramoğlu Mahmut Rahim , Kobya Mehmet , Can Orhan Taner , Mustafa Sözbir

 • Decolorization of Reactive Dye Solutions by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 2003
  Uluslararası - SCI Expanded
  Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim , Kobya Mehmet

 • Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2003
  Uluslararası - SCI
  Kobya Mehmet , Can Orhan Taner , Bayramoğlu Mahmut Rahim