Projeler

 • Diğer (Ulusal), Eğitmen, 2019, Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi

 • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2018, KAstamonu Konut Talebini Etkileyen Unsurlar: Konut Pazarlaması

 • Diğer (Ulusal), Uzman, 2018, İslami Bankacılık ve İslami Finans Açısından Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri, Ekonomi Kulübü Derneği, İstanbul, 2018

 • Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, 2018, Politik İslam Ekonomisi Projesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Girişimcilik ve Sağlık İlişkisi: Ağız Sağlığı İçin Diş Fırçası Geliştirilmesi Projesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, ?Kastamonu ve Sakarya Üniversitesi ve Lise Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Ölçülmesi?

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017, Öksüz, Yetim ve Şehit Ailesi çocukları Sahipsiz Kalmasın Projesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Kastamonu da Katılım Bankacılığına Bakışın Araştırılması

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2013, Evsel Atık Dönüşüm Merkezi Optimizasyonu ve TR 90 Bölgesi Kentsel Lojistik Performansı Belirleme Projesi, Gümüşhane Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Kodu: 13.F2911.02.2, Proje Yürütücüsü, 01/04/2013-31/01/2014.

 • Avrupa Konseyi, Uzman, 2012, Kadın STK?ların Güçlendirilmesi Projesi, AB Hibe Projesi, Gümüşhane, Girişimcilik Eğitimcisi, 2012-2013.

 • Kalkınma Bakanlığı, Danışman, 2010, Süt Ürünleri Üretim Tesisi Kurma ve Ürün Geliştirme Projesi, Referans No: TRA1/10/KOBİ/01-130, (Hazırlayan), T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) (TRA1 Düzey II Bölgesi-Erzurum-Erzincan-Bayburt) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Mali Destek Programı TRA1/10/KOBİ/01, 30/12/2010.

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2008, Denizli ve Bursa?da KOBİ?lerin Tekstil Ürünleri Üretim Etkinliklerinin ve Bu Ürünlerin Doğu Anadolu Bölgesi Pazarlama Olanaklarının Araştırılması Projesi, Atatürk Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: BAP 2008/27, Proje Yöneticisi, 2008.

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2007, Erzurum Bölgesi?nin (Erzurum, Erzincan, Bayburt), Nitelikli İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi ve İşgücü Eğitiminin Planlanması Projesi, Atatürk Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: BAP 2007/246, Yardımcı Araştırmacı, 2007-2009.

 • Dünya Bankası, Yürütücü, 2007, Kafeterya Hizmet Görevlilerinin Eğitimi ve Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi Projesi, Dünya Bankası Özelleştirme ve Sosyal Destek Projesi, Proje No: 69102, Bayburt, Proje Koordinatörü, 2007.

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2006, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Sorunları ve Çözüm Yolları: Gaziantep, Kayseri ve Çorum Organize Sanayi Bölgeleri Arayüzünde Doğu Anadolu İçin Bir Model Önerisi, Atatürk Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: BAP 2006/119, Proje Yöneticisi, 2006-2007.

 • Avrupa Konseyi, Yürütücü, 2006, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Destek Danışma ve Koordinasyon Merkezi (KODEM) Girişimciliği Geliştirme Projesi, Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı, AB Hibe Projesi, TR.0305.02/LDI-095, Bayburt, Proje Koordinatörü, 2006-2007.

 • Avrupa Konseyi, Uzman, 2006, Vatandaş Odaklı Kamu Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi, Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı, AB Hibe Projesi, TR.0305.02/LDI-009, Bayburt, Proje Uzmanı, 2006-2007.

 • Dünya Bankası, Uzman, 2005, Ehram Dokumacılığı Eğitimi ve Yeni Fonksiyonlar Kazandırılma Projesi, AB Aktif İşgücü Yeni Fırsatlar Projesi, Proje No: 622, Bayburt, Girişimcilik Eğitimcisi, 2005.

 • Dünya Bankası, Proje Koordinatör Yrd., 2004, Pazarlama Eğitimi Projesi, Dünya Bankası Özelleştirme ve Sosyal Destek Projesi, Bayburt, Proje Koordinatör Yardımcısı ve Pazarlama Eğitimcisi, 2004-2005.

 • Dünya Bankası, Yürütücü, 2004, Konfeksiyon ve Dikiş Makinesi Operatörlüğü Eğitimi Projesi, Dünya Bankası Özelleştirme ve Sosyal Destek Projesi, Bayburt, Proje Koordinatörü, 2004-2005.

 • Kalkınma Bakanlığı, Uzman, 2002, Atatürk Üni.-BOTAŞ İşbirliği D. Anadolu Bölgesi (Bayburt İli) Doğalgaz Talep Tahmini Projesi, Bayburt, Alan Araştırması, Kasım 2002-Mart 2003.