Projeler

 • -Tübitak 1005, Araştırmacı, 2017, 117M510-Çok Fonksiyonlu Özgün Bir Tribolojik Test Sisteminin Geliştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2017, Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Arastırma Destek Programı

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Pin on disk tipi tribolojik test sisteminin modüler tarzda geliştirilerek ticarileşme potansiyelinin artırılması

 • -Tübitak 3501, Yürütücü, 2015, Sürtünme Karıştırma Prosesinin Çok İnce Tane Yapılı, Yüksek Mukavemetli ve Hafifletilmiş Otomobil Gövde Bileşenlerinin Geliştirilmesinde Kullanılması: Deformasyon Davranışı, Yapısal ve Mekanik Özellikler

 • -Tübitak 3001, Araştırmacı, 2015, Yüksek Saflıkta Birkaç Tabakalı Grafenin Elektrik Ark Yöntemiyle Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

 • -Tübitak 3001, Araştırmacı, 2015, Yüksek Saflıkta Birkaç Tabakalı Grafenin Elektrik Ark Yöntemiyle Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, 215M031 Yüksek Saflıkta Birkaç Tabakalı Grafenin Elektrik Ark Yöntemiyle Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015, 115M649 Sürtünme Karıştırma Prosesinin Çok Ince Tane Yapılı Yüksek Mukavemetli Ve Hafifletilmiş Otomobil Gövde Bileşenlerinin Geliştirilmesinde Kullanılması Deformasyon Davranışı Yapısal Ve Mekanik Özellikler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Zn-22Al alaşımının oda sıcaklığındaki süperplastik davranışının geliştirilmesi ve sönümleyici malzeme olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yönetici, 2012, TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İmplant üretimi için nanoyapılı yüksek dayanımlı ve tam biyouyumlu alfa ve beta tipi Ti ve Ti alaşımlarının üretilmesi ve bu sürecin ticarileştirilmesi 1180 TGSD 2012

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2009, 108M412 Farklı Aşırı Plastik Deformasyın Yöntemleri ile Üretilen Nanoyapılı Bakırın Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008, 107M618 Eş kanallı Açısal Ekstrüzyon Yöntemi ile Ultra Kristalin Yapılı ve Yüksek Dayanımlı IF Çeliği Üretimi ve Bu Yyöntemin If ÇEliğinden Üretilen Saclara Uygulanması