Projeler

  • -Tübitak 3001, Yürütücü, 2017, Hareketli Manyetik Monopollü Ortamda Hareketsel EMK/MMK Denklemleri

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2016, Bursa ili Elektromanyetik Kirlilik Ölçümlerinin gerçekleştirilmesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2009, Bir Kayıplı Dielektrik Yarı Uzay Üzerinde Konuşlanmış Metalik Tel Izgara Yapılarına İlişkin Işıma ve Saçılma Problemleri