Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Tiyoüre-Aminoalkol Organokatalizörlerin Tasarımı, Sentezi ve Uygulamaları

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Tiyoüre-Aminoalkol Organokatalizörlerin Tasarımı, Sentezi ve Uygulamaları

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, alfa-Keto Esterlerin C-C Bağ Oluşum Reaksiyonlarına Yönelik Yeni Organokatalizörlerin Geliştirilmesi

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2018, DNA?ya Bağlanma Potansiyeline Sahip Yeni Aminourasil Türevlerinin Sentezi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Yeni Aminourasil Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve Yapı Tayini: DNA Oluklarına Bağlanabilen Küçük Organik Moleküller

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2018, DNA?xxya Bağlanma Potansiyeline Sahip Yeni Aminourasil Türevlerinin Sentezi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2018, DNA?xxya Bağlanma Potansiyeline Sahip Yeni Aminourasil Türevlerinin Sentezi

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2018, DNA?xxya Bağlanma Potansiyeline Sahip Yeni Aminourasil Türevlerinin Sentezi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, alfa-Keto Esterlerin C-C Bağ Oluşum Reaksiyonlarına Yönelik Yeni Organokatalizörlerin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Yeni Aminourasil Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve Yapı Tayini: DNA Oluklarına Bağlanabilen Küçük Organik Moleküller

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Alzheimer Hastalığının Tedavisine Yönelik Yeni Organik Moleküllerin Tasarımı ve Sentezi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Alzheimer Hastalığının Tedavisine Yönelik Yeni Organik Moleküllerin Tasarımı ve Sentezi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2014, Türk kıyılarındaki denizhıyarlarından antimetastatik etki gösteren triterpen glikozidlerin izolasyonu

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Astragalus Sibthorpianus bitkisindeki saponinlerin izolasyonu ve karakterizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2013, Saponaria prostrata WILLD subsp anatolica HEDGE CARYOPHYLLACEAE Bitkisinin İçerdiği Saponinlerin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, Astragalus sibthorpianus Boiss. bitkisindeki saponinlerin izolasyonu ve karakterizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2013, Saponaria Prostrata Willd Subsp Anatolica Hedge Caryophyllaceae Bitkisinin İçerdiği Saponinlerin Belirlenmesi 113Z440

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2009, Agrostemma gracilis Caryophyllaceae Bitkisinin Saponin İçeriğinin Belirlenmesi

 • BAP, Araştırmacı, , Bazı Astragalus Türlerinden Doğal Bileşiklerin İzolasyonu Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Bazı Astragalus Türlerinden Doğal Bileşiklerin İzolasyonu Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

 • BAP, Araştırmacı, , Anchusa undulata subsp hybrida ve Campanula lyrata subsp lyrata Bitkilerinden Bazı Doğal Bileşiklerin İzolasyonu Yapı Tayini ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

 • BAP, Araştırmacı, , Türkiye de yayılış gösteren Pseudevernia furfuracea Evernia prunastri Letharia vulpina likenlerinin içerdiği doğal bileşiklerin izolasyonu yapı tayini ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Türkiye de yayılış gösteren Pseudevernia furfuracea Evernia prunastri Letharia vulpina likenlerinin içerdiği doğal bileşiklerin izolasyonu yapı tayini ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi

 • BAP, Araştırmacı, , Ononis natrix Leguminosae bitkisinin içerdiği doğal bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini