Projeler

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2019, Gözenekli Metal Oksit Fotokatalizör Filmlerin Moleküler Katman Biriktirme Yöntemiyle Elde edilmesi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yardımcı Personel, 2018, Bilimsel Araştırmalarda X-Işınları Analiz Teknikleri-1 (TÜBİTAK 2237-A)

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Poli(laktik asit)/Doğal Kauçuk Blendlerin Hazırlanması Morfolojik, Isıl ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013, Yeni Organoboron Iletken Polimerlerin Sentezi Elektrokinetik Elektroreolojik VeEndüstriyel Uygulamalarının Araştırılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008, Çeşitli iletken polimer Nano kompozitlerin sentezi elektroreolojik özelliklerinin incelenmesive endüstriyel uygulamalarının araştırılması

  • -Tübitak 1001, Bursiyer, 2008, Çeşitli İletken Polimer Nano-kompozitlerin Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması