Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Poli(tiyofen-3-floroboronat) Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Poli(laktik asit)/Doğal Kauçuk Blendlerin Hazırlanması Morfolojik, Isıl ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013, Yeni Organoboron Iletken Polimerlerin Sentezi Elektrokinetik Elektroreolojik VeEndüstriyel Uygulamalarının Araştırılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008, Çeşitli iletken polimer Nano kompozitlerin sentezi elektroreolojik özelliklerinin incelenmesive endüstriyel uygulamalarının araştırılması