Projeler

 • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2022, Kenevir Lif Takviyeli Poliüretan Kompozitlerin Üretilmesi ve Özelliklerinin Araştırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2021, UV-ozon Yöntemi ile Modifiye Edilmis Akrilonitril Bütadien Stiren ve Polibütilen Teraftalat Harmanı

 • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2020, ABS ve Metallerin Yapışma Performansının Artırılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2020, Polimer Esaslı Kompozitler Kullanılarak Piezorezistif Yük Hücresi Geliştirilmesi

 • -Tübitak 2244, Yürütücü, 2020, Yeni Nesil Plastik Kompaundların Geliştirilmesi

 • -Tübitak 2244, Danışman, 2019, Yeni Nesil Biyobozunur Polimer (Lignin ve/veya PLA) esaslı saf veya katkılı sentetik iplik veya plastik enjeksiyon ürünleri geliştirilmesi

 • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2019, Gözenekli Metal Oksit Fotokatalizör Filmlerin Moleküler Katman Biriktirme Yöntemiyle Elde edilmesi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Polimer Kompozit Bazlı Zırh Malzemelerinin Üretilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, , 2018, Bilimsel Araştırmalarda X-Işınları Analiz Teknikleri - I (biXat-2018) (TÜBİTAK 2237-A)

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Poli(laktik asit)/Doğal Kauçuk Blendlerin Hazırlanması Morfolojik, Isıl ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013, Yeni Organoboron Iletken Polimerlerin Sentezi Elektrokinetik Elektroreolojik VeEndüstriyel Uygulamalarının Araştırılması

 • -Tübitak 1001, Bursiyer, 2008, Çeşitli İletken Polimer Nano-kompozitlerin Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008, Çeşitli iletken polimer Nano kompozitlerin sentezi elektroreolojik özelliklerinin incelenmesive endüstriyel uygulamalarının araştırılması