Bildiriler

  • Enhancement of Mechanical Properties of Poly(lactic acid)by Blending with Epoxidized Natural Rubber, 6th International Fiber and Polymer Research Symposium, 2020

  • A Comprehensive Study on Electrokinetic Properties of Diatomite Aqueous Suspensions, 3rd International Symposium on Innovative Approachesin Scientific Studies, 2019

  • Şekil Hafızalı Poliüretan Hazırlanması ve Yapısal, Termal ve Morfolojik Karakterizasyonu, 31. Ulusal Kimya Kongresi, 2019

  • Poliüretan/Karbon SiyahI Blendin Mekanik ve Reolojik Karakterizasyonu ve Şekil Hafıza Özelliklerinin Araştırılması, 31. Ulusal Kimya Kongresi, 2019

  • Katmanlı imalat teknolojileri için üstün mekanik özelliklere sahip PLA/modifiye doğal kauçukkarışımının hazırlanması ve mekanik özelliklerinin tespiti, International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018), 2018

  • Çinkoborat/Poli(dimetilsiloksan) Dispersiyon Sisteminin Elektrokinetik, Dielektrik ve ElektroreolojikÖzelliklerinin İncelenmesi, ?????Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 2018

  • SYNTHESIS CHARACTERISATION andELECTRORHEOLOGICAL PROPERTIES ofSCHIFF BASE MODIFIED CHITOSAN andITS COPPER COMPLEX, International Conference on Material Science and Technology, 2016

  • Poli tiyofen 3 boronik asit inSulu ve Susuz OrtamlardaElektrokinetik ÖzelliklerininAraştırılması, VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 2016