Bildiriler

  • A Comprehensive Study on Electrokinetic Properties of Diatomite Aqueous Suspensions, 3rd International Symposium on Innovative Approachesin Scientific Studies, 2019

  • Katmanlı imalat teknolojileri için üstün mekanik özelliklere sahip PLA/modifiye doğal kauçukkarışımının hazırlanması ve mekanik özelliklerinin tespiti, International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018), 2018

  • Çinkoborat/Poli(dimetilsiloksan) Dispersiyon Sisteminin Elektrokinetik, Dielektrik ve ElektroreolojikÖzelliklerinin İncelenmesi, ?????Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 2018

  • SYNTHESIS CHARACTERISATION andELECTRORHEOLOGICAL PROPERTIES ofSCHIFF BASE MODIFIED CHITOSAN andITS COPPER COMPLEX, International Conference on Material Science and Technology, 2016

  • Poli tiyofen 3 boronik asit inSulu ve Susuz OrtamlardaElektrokinetik ÖzelliklerininAraştırılması, VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 2016