Projeler

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2022, Sürdürülebilir Gıda Sisteminin Bir Bileşeni Olarak Organik Tarımın Mekânsal ve İlişkisel Analizi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2020, İstanbul İli, Fatih İlçesi Sosyal-ekonomik ve Fiziksel Yapı Çözümlemesi, Mekansal Projelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2020, BEBKA 2015 MALİ DESTEK PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2020, Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), , 2019, Türkiye MekansaI Strateji Planının Hazırlanması Projesi 1. Etap

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Bir hayatta kalma stratejisi olarak Konut Hareketliliği: Bursa-Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Örneği

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2018, Adana - Mersin Sosyal Risk Analizi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, ?T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürlüğü: 2017 Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Ekonomik Analizi?

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2018, Samsun İli Sosyal Risk Haritası - Çocuk Odaklı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, SİVAS İLİ SOSYAL RİSK ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA KADINLARIN SOSYO EKONOMİK HAYATA KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI VE POTANSİYEL DESTEK UNSURLARININ BELİRLENMESİ

 • Avrupa Birliği, Uzman, 2018, STRENGTHENING OF CIVILIAN OVERSIGHT OF INTERNAL SECURITY SECTOR PROJECT PHASE III

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2018, Türkiye?xxde İtibarlı Şirketlerin Ülke Geneli ve İl Bazında Farklılaşmasının Analizi

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2018, Doğu Marmara TR42 Bölgesi Sosyal Yatırım, Proje ve Araştırmaların Değerlendirilmesi ?KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE, BOLU, YALOVA?

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2018, Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2017, Diyarbakır ili ekseninde yapılan aile, çocuk, göç ve şiddet konulu bilimsel araştırmaların üst analizi

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2017, Şanlıurfa ili ekseninde yapılan aile, çocuk, göç ve şiddet konulu bilimsel araştırmaların üst analizi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017, Posof İlçe Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Projesi

 • Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, 2016, Endeks Bankası ARGE ve Raporlma Hizmetleri

 • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2015, Polisin Topluma ve Kendi Mesleğine Yönelik Algısı

 • Avrupa Birliği, , 2012, IMPROVEMENT OF CIVILIAN OVERSIGHT OF INTERNAL SECURITY SECTOR PROJECT PHASE II

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2008, Yenikapı Kentsel Yenileme Sosyo Ekonomik Yapı Araştırması