Bildiriler

 • Residential Satisfaction in A Social-Mix Disadvantaged Neighbourhood: The Case of Arabayatağı, Bursa / Turkey, ENHR 2021 Unsettled Settlements: Housing in Unstable Contexts, 2021

 • Posof?un TRA2 Bölgesiİçindeki Yeri ve Gelişme Eksenleri Bağlamında Kalkınma Projelerinin Geliştirilmesi, I.Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018

 • Investigation Of Exploratory Factor Analysis Method To Improve Urban Growth Simulation Model Accuracy, The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 2017

 • Engelli Bireylerde Dijital Erişebilirlik, Tıp Teknolojileri Kongresi, 2017

 • Engelli Bireylerde Dijital Erişebilirlik, TIP TEKNO'17, 2017

 • A Close Look to Historical Peninsula from a Social Risk Perspective, Turkey and Turkish Studies, 2016

 • LYS Sınavında Lisans Programları Taban Puanlarının Değişimini Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi, Xth International Statistics Days Conference, 2016

 • Stock Market Anomalies The Day of the Week Effects Evidence from Borsa Istanbul, 4th & 5th International Conferences on New Challenges in Management and Business, 2016

 • EDUCATIONAL DATA MINING ON FRESHMAN PHYSICS COURSES, TFD 32, 2016

 • Borsa İstanbul da İşlem Gören A Grubu Hisse Senetlerinin Güniçi Birlikteliklerinin Analizi, Xth International Statistics Days Conference, 2016

 • Fundamental Sciences Demand and Reality, Xth International Statistics Days Conference, 2016

 • Educational data mining on freshman physics courses, TFD 32, 2016

 • TRUST IN INTERNAL SECURITY FORCES IN TURKEY, Eurocrim 2015, 2015

 • The Effects of Interest Rates Exchange Rates and Inflation on Net Working Capital, ICEF-2015, 2015

 • Yoksulluk Deplasmanda, Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu, 2008

 • İl Bazında Verilen Sağlık Hizmetlerinin Etkinlik Analizi, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 2007

 • Neoliberal Politikaların Sağlık Hizmetleri Coğrafyasına Yansımaları, II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 2007

 • Analysis Of Relationship Between Reputation Components And Performance Scores Determined By Gray Relational Analysis Method , 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, 0

 • Dijital Gözler ve Organik Gözler, TESAM IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ, 0

 • Akıllı Sokak Aydınlatmaları ve Güvenlik, TESAM IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ, 0

 • Determining the Level of Safety Awareness of Workers in Textile Industry, 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 0

 • How did the policy of narrowing price steps affect stock market price activities? - Association rules approach, 8th World Congress in Probability and Statistics, 0

 • Modelling banking sector data using decision tree algorithms and checking these algorithms' sampling dependency, International Conference on Modelling and Simulation, 0

 • Hane tüketim panelleri veri sorunsalı ve organizasyon bağlamında almaşık yöntemler, 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 0

 • Veri madenciliğinin eğitim alanında kullanılması ve okul performanslarının değerlendirilmesi (İstanbul ÖSS sonuçları), 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 0

 • Ülkelerin Sağlık Kaynaklarını Kullanmadaki Etkinliklerinin Ölçümü, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 0

 • İstanbul örneğinde hastane etkinlik analizi, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 0

 • Do dragons confuse the days of the week and months of the year? Evidence from Chinese stock market, International Finance Symposium 2006, 0

 • Medya İzleme Alışkanlıkları Bağlamında Suç Algısı ve Suç korkusunun Mekansal Analizi - İstanbul Örneği, 2. Dergi Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 0

 • Spatial Distribution and Profile Analysis of the Syrian Immigrant Population Problem in Fatih District of İstanbul, ICONARCH IV, 0

 • BURSA MERKEZ İLÇE MAHALLELERİNDE KONUT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ROC EĞRİLERİ İNCELENMESİ, TESAM ULUSLARLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU, 0