Projeler

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2021, Kestane Gal Arısı [Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)] ile Alternatif Savaş İmkânlarının Araştırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2021, Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Antalya, 18-22 Ekim 2021, Eğitmen.

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2020, Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı [Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758))]?nın Zarar Yoğunluğunun İzlenmesi ve Entegre Savaş İmkânlarının Tespiti

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2019, Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) ile Kimyasal Savaş Olanaklarının Araştırılması

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, İğne Yapraklı Türlerde Boş Tohum Oluşumu Ve Dağılımının Tespiti

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, Leptoglossus occidentalis (Heidemann) İle Mücadelede Termal Kaynaklı Tuzak Geliştirilmesi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) Yayılışının Yoğunluk Oranına ve Ekolojik Özelliklerine Göre Haritalanması-Orman Genel Müdürlüğü

 • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2019, Göknar Kabuk Böceği, Pityokteines (Fuchs, 1911) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Türlerinin Türkiye Popülasyonlarının Filocoğrafyası. TÜBİTAK 1001, 218O045 numaralı proje

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2018, "Isparta III. Bilim Şenliği" TÜBİTAK 4007 Destekleme Programı, Proje No:118B712

 • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2017, Akdeniz Orman Bahçıvanının [Tomicus destruens (Wollaston) (Col.: Scolytinae)] Türkiye Çam Ormanlarındaki Yayılışı İle Tür İçi Genetik Çeşitliliğinin Tespiti ve İklim Değişikliğinin Gelecekteki Yayılış Alanı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 1001, 117O652 numaralı proje.

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü Sahalarında Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Ve Doğal Düşmanları Üzerine Faunistik Gözlemler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Orman Fakültelerinin Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarlarının Yapılandırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 2017, Isparta 2.Bilim Şenliği. TÜBİTAK 4007 Projeleri, 117B131 no?xxlu proje. Eğitmen

 • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi Ve Orman Fakültelerinin Öğrenci Ve Araştırma Laboratuvarlarının Yapılandırılması. SDÜ BAPYB- 4842 AYP-17 No?lu proje

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 2017, Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi II, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No: 1059B291700431, Antalya, 21-25 Ekim 2017, Eğitmen.

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 2017, Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No:1059B291600393, Antalya, 18-21 Şubat 2017, Eğitmen.

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016, Ips sexdentatus (Borner 1776) (Col.:Curculionidae, Scolytinae)?un Doğu Akdeniz Bölgesi?ndeki Yayılışı ve Biyolojisinin Belirlenmesi - (Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam Ormanlarında Kullanılan Feromon Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi ( Orthotomicus erosus (Woll.) Örneği - (Orman Genel Müdürlüğü)

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2013, Akdeniz Bölgesi nde Orthotomicus erosus Wollaston 1857 ve Orthotomicus tridentatus Eggers 1921 Col Curculionidae Scolytinae Türlerinin Genetik Farklılığının ve Tür İçi Varyasyonlarının Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Isparta Eğirdir Geniş Yapraklı Orman Ağaçlarında Kabuk Böceği Türlerinin Tespit Edilmesi Ve Önemli Türlerin Uçuş Dönemlerinin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, İzmir Yöresi Ormanlarında Zararlı Kabuk Böcekleri Üzerinde Etkili Olan Doğal Düşman Türler Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 0, Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge Insecta Orthoptera Türleri

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 0, YOBO lar Antalya da Doğayı Öğreniyor

 • BAP, Yönetici, 0, Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarında Entomolojik Problemler

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 0, Erguvanlar Çiçek Açıyor

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 0, Tabiat Ana ve Biz

 • TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 0, 10 IDE 5 Isparta da Doğa Eğitimi 5

 • DİĞER, Yönetici, 0, Burdur Gölü Yırtıcı Kuşları Yayılışı Habitat Kullanımı ve Davranışları

 • DİĞER, Uzman, 0, Göller Yöresi Abies cilicica Carr Ormanlarında Choristoneura murinana Hübner Üzerine Araştırmalar

 • DİĞER, Uzman, 0, Aşağı Gökdere Kızılçam Sahasında Görülen Sürgün Yanıklığı Üzerinde Bir Araştırma

 • DİĞER, Uzman, 0, Orman Fakültesi Dendrokliniğinin Kurulması

 • DİĞER, Uzman, 0, Göller Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Zararlı Önemli Lepidoptera ve Hymenoptera Türlerinin Uçuş Aktivitelerinin Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 0, Aşağı Gökdere Kızılçam Sahalarında Sürgün Yanıklığına Neden Olan Sphaeropsis sapinea Fr Dyko Sutton ve Diğer Bazı Etmenler Üzerine Araştırmalar

 • DİĞER, Uzman, 0, Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae Coleoptera Faunası

 • DİĞER, Uzman, 0, IDE 2 Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi 2

 • DİĞER, Uzman, 0, IDE 4 Isparta da Doğa Eğitimi 4

 • DİĞER, Araştırmacı, 0, Erguvanlar Çiçek Açıyor