Bildiriler

  • Turkey: a Potential EU Member or Indipensable Partner for the European Border Management, 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2017

  • Türkiye?nin Ulusal Güvenliği ve Dış Tehditler ile Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi, TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Medeniyetler Düzeyinde Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları ile Türkiye?xxnin Gelecekteki Konumu, 2017

  • Creation of the Turkish-Syrian Border in the Aftermath of the World War I and the Strategic Interests in the Middle East, Association of Borderlands Studies/ 59th WSSA Annual Conference, 2017

  • Creation of the Bulgarian-Greek Border Region in the Post-World War I Period: Solid Borders and Comprehensive Boundaries, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2017

  • Trump?ın Amerikası: Birlik ve Derin ayrılıklar, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değşim, 2017

  • Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Türkiye Suriye Sınırının Belirlenmesi ve İngiliz Fransız Çıkarlarının Stratejik Boyutu, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2016

  • Fighting Injustice Through Health Care Reform How to Understand Social Injustice and Recent Reforms in American Health Care System, Social Justice: New Perspectives, New Horizons, 2016

  • Shifting Physical Borders and Cultural Boundariesin the Balkans The Conversion of Pomaks in Bulgaria During the 1912 1913 Balkan Wars, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 2016

  • Institutionalization of European Border Management Policies Making the External Borders Relevant for All EU Member States, CAS SEE 4th International Conference: Playing By the Rules-Institutions in Action, 2016

  • Resurgence of Bulgarian Nationalism in the 19th and 20th Centuries and the Making of Turks as ?Others?, Western Social Science Association 57th Annual Conference, 2015