Makaleler

 • Comparing Bulgarian and Greek Policies for the Integration of Turkish/Muslim Minorities: The Cold War Period, Bilig, 2019
  Ulusal - SSCI
  Korkmaz Nuri

 • ACCOMMODATION OF MINORITIES IN NATION-STATES DURING THE TWENTIETH CENTURY: THE TURKISH MINORITY IN BULGARIA AND THE POLICIES OF COMMUNIST RULE BETWEEN 1945 AND 1989, Annales Universitatis Apulensis Series Historica, 2019
  Uluslararası - SCOPUS
  Korkmaz Nuri , Güdül Serpil

 • Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi, Gazi Akademik Bakış, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Korkmaz Nuri

 • Opec Ülkelerindeki Enerji Tüketimi, Co2 Salınımı ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki, Route Educational and Social Science Journal, 2017
  Ulusal - Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Scilit, Directory Of Research Journals İndexing, CiteFactor, SJournals
  Korkmaz Nuri , Kalaycı Salih , Öztürk Ayhan

 • What Type of Constitution EU Needs An Analysis of the Constitutionalization Problems Within the European Union, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - EBSCO
  Korkmaz Nuri

 • BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN GÖÇ SÜRECİ VE GÖÇMENLERİN TÜRKİYE?DEKİ İSKAN VE İŞ GÜCÜNE DAYALI ENTEGRASYONU, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Korkmaz Nuri , Öztürk Ayhan

 • Türkiye?de Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi: Ekonometrik bir Analiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Öztürk Ayhan , Kalaycı Salih , Korkmaz Nuri

 • Bulgaristan ın Karadeniz Politikası ve Avrupa Birliği nin Etkileri, Karadeniz Araştırmaları Journal of the Black Sea Studies, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Korkmaz Nuri

 • US Health Care System Chronic Problems and Immigrants, International Journal of Business and Social Science (IJBSS), 2016
  Uluslararası - EBSCO
  Korkmaz Nuri

 • Bulgar Komunist Partisi ve Bulgaristan Turklerine Yonelik Asimilasyon Politikasi, Uluslararasi SosyalArastirmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 2015
  Uluslararası - EBSCO
  Tahir Nuri Ali

 • Discourse of Minority rights in the European Union Case studies from Italy and Bulgaria, Quarterly of International Sociology, 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Tahir Nuri Ali , Spizzamiglio Eleonora