Bildiriler

 • Parental factors on emotion regulation of children who has sibling with Autism Spectrum Disorder, The 32nd International Congress of Psychology (ICP), 2021

 • Emotion Regulation and Socialization: Comparison between siblings of children with ASD vs healthy, The 32nd International Congress of Psychology (ICP), 2021

 • Akademik Personel Dünyasına Bakış: Araştırma Görevlileri ve Doktor Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

 • Comparison Between Mother and Fathers of Children with ASD on Psychological Resilience, Cognitive Emotion Regulation, Emotional Status Variables, 16th Europena Congress of Psychology, 2019

 • The Adaptation Study of the Client Attachment toTherapist Scale, The 9th International AttachmentConference, 2019

 • OSB?de ebeveynlerin psikolojik dayanıklılığı, bilişsel duygu düzenleme becerileri ve duygusal durumları ve kardeşlerin duygu düzenleme ve davranış sorunları, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2019

 • Maternal factors on emotional regulation and behavioral problems of healthy adolescents with siblings with ASD, 16th Europena Congress of Psychology, 2019

 • Psychosocial Difficulties and Strengths of Fathers of Children with Autism Spectrum Disorder., 16th Europena Congress of Psychology, 2019

 • The Adaptation Study of the Client Attachment to Therapist Scale, 9th International Attachment Conference, 2019

 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Babalarında Psikolojik Dayanıklılık: Sağlıklı Örneklemle Karşılaştırma, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Kardeşlerinde Duygu Düzenleme Becerisi, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Parental Factors that effect emotion regulation of siblings of children with autistim spectrum disorder, 11th International Congress and 16th National of Clinical Psychology, 25-28 October 2018, 2018

 • Emotion Regulation of Children who has Sinling with Autism Sprectrum Disorder. 4th Clinical and Healthy Psychology of Children and Adolescence, . 4th Clinical and Healthy Psychology of Children and Adolescence, 2018

 • Tiksinme Yatkınlığı ve Dindarlık Düzeyinin Bulaşma-Kirlenme Temelli OKB Semptomları ile İlişkisi., I. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, 2018

 • Clinical Case: Schema Therapy for OCD and Insufficient Self-Control Mode, 11th International Congress and 16th National of Clinical Psychology, 2018

 • Psychological Resilience in Fathers of Children with Autism Spectrum Disorder, 11th International Congress and 16th National of Clinical Psychology, 2018

 • Top Sende: Problem Çözümü Odaklı Çevrimiçi Bilişsel Davranış Terapisi, Uluslararası Katılımlı X. Tıp Bilişimi Kongresi., 2017

 • Bir Bağlanma Figürü Olarak Terapist, 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2017

 • High Disgust Propensity in Scrupulous Muslims: Do They Aggravate Contamination related OCD Symptoms?, The 15th European Congress of Psychology, 2017

 • Haz Erteleme Durumunda Çocuğun Duygu Düzenlemesi ile Anne Stratejilerinin İlişkisi, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014

 • Turkish Mothers? Emotion Regulation Responses to Toddlers? Negative Affect During a Delay of Gratification Task, Society for Research Child Development Biennial Meeting, 2013

 • Visual perceptual asymmetries can be modified via visual field deprivation in adult humans, 34th European Conference on Visual Perception, 2011

 • İdealize Vücut Görüntülerine Maruz Kalmanın Yeme Davranışına Etkisi, V. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 2011

 • Üniversite Öğrencilerinin Özyeterlilik, Genel Kaygı ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Gelecek Kaygısı Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi, 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 0