Projeler

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2018, BELEDİYELERDE UYGULANAN STRATEJİK PLANLAMANIN ŞEHİR YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ