Makaleler

 • A Research On The Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: Textile Sector Example, European Journal of Business and Management, 2020
  Uluslararası - EBSCO,
  Rüzgar Nilüfer , Bedel Buse

 • İSLAM GELENEĞİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN VE LİDERLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2020
  Uluslararası - Asos Index
  Rüzgar Nilüfer

 • Moon Jae In: A Contemporary Strategic and Visionary Leader, The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergilemelerinin Üzerindeki Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • LEADERSHIP TRAITS OF SULEIMAN THE MAGNIFICIANT, IN TERMS OF ?GREAT MAN? THEORY, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • Örgütlerde Uygulanan Katı ve Ilımlı İnsan Kaynakları Modellerinin, Çalışanların İş Tatminleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Turkish Studies Economics, Finance, Politics, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS? HUMOR STYLES AND EMPLOYEES? PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE, European Scientific Journal, 2019
  Uluslararası - EBSCO
  Rüzgar Nilüfer

 • CAN DISRUPTIVE TECHNOLOGIES BE CONSIDERED AS BLUE OCEAN LEADERSHIP STRATEGY AND BE USED AS A TOOL FOR COMPETING IN INTERNATIONAL MARKETS? TURKISH ECONOMY CASE, International Journal of Information Research and Review, 2019
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Rüzgar Nilüfer , Yazıcı Mehmet

 • Perceptıons About Rhetorıc Dıscourse For Its Content Qualıty And Aım Of Effect, The European Proceedings of Social an Behavioral Sciences, 2019
  Uluslararası - Web Of Science
  Rüzgar Nilüfer , Akdemir Ali

 • The Relationship between Mayors? Servant Leadership Styles and Quality of City Life, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Uluslararası - SOBIAD
  Rüzgar Nilüfer , Odabaşoğlu Ahsen Nisa , Özkan Bekir

 • A Research On Top Managers? Leadership Styles? Effect On Applying Strategic Plans In Public Universities, Journal of Human Sciences, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • The Effect Of The Perception Of Employees About Their Managers? Humor Styles On Job Satisfaction, Archives of Business Research, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • The Effect of Leaders? Adoption of Task-Oriented or Relationship-Oriented Leadership Style on Leader-Member Exchange (LMX), in the Organizations That Are Active in Service Sector: A Research on Tourism Agencies., Journal of Business Administration Research, 2018
  Uluslararası - EBSCOhost
  Rüzgar Nilüfer

 • THE EFFECTS OF DECISION-MAKING STYLES OF LEADERSHIP ON EMPLOYEES KNOWLEDGE SHARING WITHIN THE ORGANIZATION, Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Dergisi, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMEYÖNETİCİLERİNİN, MİNTZBERG TAKSONOMİSİNE GÖREÜSTLENDİKLERİ ROLLERİN, İNSAN KAYNAKLARININ İÇSELLİKVE DIŞSALLIK STATÜSÜ ALGISINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA, Business and Management: An International Journal, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik AlgınınAkademisyenler Düzeyinde AraştırılmasıAn Empirical Research on Academicians? Perceptions About RhetoricDiscourse For Its Content Quality and Aim of Effect, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer , Akdemir Ali

 • The Effect Of Human Resources Management Models On Employees? Perception Of Their Managers? Humor Styles, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017
  Uluslararası - UlrichWeb
  Rüzgar Nilüfer , Ülgen Beliz

 • Manager?s roles and profiles: Evidence from Bursa, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013
  Uluslararası - Conference Proceedings Citation Index
  Rüzgar Nilüfer , Kurt Mustafa

 • Yöneticiler Aslında Ne Yapar? Yönetici Rolleri Hakkında BursaMerkezli İşletmelerde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer , Kurt Mustafa