Makaleler

 • THE RELATIONSHIP BETWEEN PANDEMIC AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN EXAMPLE FROM BURSA CITY, Social Science Development Journal/SSD Journal, 2022
  Uluslararası - Eurasian Scientific Journal Index
  Rüzgar Nilüfer

 • Whistleblowing Attitudes of Employees During Pandemic Process: A Research in Bursa, European Scientific Journal, 2021
  Uluslararası - DRJI Directory Of Research Journals Indexing
  Rüzgar Nilüfer

 • Belediye Çalışanlarının Stratejik Planlamaya İlişkin Tutumları: Bursa Yıldırım Belediyesi Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • İSLAM GELENEĞİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN VE LİDERLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2020
  Uluslararası - Asos Index
  Rüzgar Nilüfer

 • A Research On The Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: Textile Sector Example, European Journal of Business and Management, 2020
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer , Bedel Buse

 • Moon Jae In: A Contemporary Strategic and Visionary Leader, The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • A Research On The Effect Of The Perception Of Employees About Human Resources Models On Job Satisfaction, Turkish Studies Economics, Finance, Politics, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergilemelerinin Üzerindeki Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • LEADERSHIP TRAITS OF SULEIMAN THE MAGNIFICIANT, IN TERMS OF ?GREAT MAN? THEORY, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS? HUMOR STYLES AND EMPLOYEES? PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE, European Scientific Journal, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • CAN DISRUPTIVE TECHNOLOGIES BE CONSIDERED AS BLUE OCEAN LEADERSHIP STRATEGY AND BE USED AS A TOOL FOR COMPETING IN INTERNATIONAL MARKETS? TURKISH ECONOMY CASE, International Journal of Information Research and Review, 2019
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Yazıcı Mehmet , Rüzgar Nilüfer

 • The Relationship between Mayors? Servant Leadership Styles and Quality of City Life, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Uluslararası - SOBIAD, Asos Index
  Rüzgar Nilüfer , Odabaşoğlu Ahsen Nisa , Özkan Bekir

 • THE EFFECTS OF DECISION-MAKING STYLES OF LEADERSHIP ON EMPLOYEES KNOWLEDGE SHARING WITHIN THE ORGANIZATION, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2018
  Uluslararası - Asos Index
  Rüzgar Nilüfer

 • HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMEYÖNETİCİLERİNİN, MİNTZBERG TAKSONOMİSİNE GÖREÜSTLENDİKLERİ ROLLERİN, İNSAN KAYNAKLARININ İÇSELLİK VE DIŞSALLIK STATÜSÜ ALGISINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA, Business and Management Studies: An International Journal, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer

 • The Effect of Leaders? Adoption of Task-Oriented or Relationship-Oriented Leadership Style on Leader-Member Exchange (LMX), in the Organizations That Are Active in Service Sector: A Research on Tourism Agencies., Journal of Business Administration Research, 2018
  Uluslararası - Econ Papers
  Rüzgar Nilüfer

 • A Research On Top Managers? Leadership Styles? Effect On Applying Strategic Plans In Public Universities, Journal of Human Sciences, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus, SOBIAD
  Rüzgar Nilüfer

 • The Effect of The Perceptıon of Employees About Theır Managers? Humor Styles on Job Satısfactıon, Archives of Business Research, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer

 • Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması/An Empirical Research on Academicians? Perceptions About Rhetoric Discourse For Its Content Quality and Aim of Effect, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Rüzgar Nilüfer , Akdemir Ali

 • The Effect Of Human Resources Management Models On Employees? Perception Of Their Managers? Humor Styles, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer , Ülgen Beliz

 • Yöneticiler Aslında Ne Yapar? Yönetici Rolleri Hakkında Bursa Merkezli İşletmelerde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013
  Uluslararası - Index Copernicus
  Rüzgar Nilüfer , Kurt Mustafa