Bildiriler

 • Forecasting of number of international immigrants in Turkey?s sea lane, The 22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS21), 2021

 • Type-1 Panelized Regression Functions, 11TH International Statistics Congress, 2019

 • Combination of Forecasting Methods based on Fuzzy C-Means Clustering, 11. International Statistics Days Conference, 2018

 • Meta Fuzzy Currency Crisis Index Functions, InternationalConference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat?2018, 2018

 • Zaman Serileri Öngörülerinde Boz-Kurt Optimizasyon Temelli Geri Beslemeli Bulanık Fonksiyon Yaklaşımı, XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017

 • Öngörü Problemlerinde ARMA(p,1) Tip Bulanık Fonksiyon Yaklaşımı ve T.C. Altını Verisinin Analizi, I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, 2017

 • Recurrent Fuzzy Functions Approach Based on Grey Wolf Optimizer for Time Series Forecasting, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress 2017, 2017

 • Bulanık C- Ortalamalar Metodu İle Süreç Yetenek İndekslerine Yönelik Bir Çalışma, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017

 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Döneminde Turizme Dayalı Büyümenin Öngörü Performansının Karşılaştırmalı Analizi, I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, 2017

 • Geri Beslemeli Bulanık Fonksiyon Yaklaşımı ve T.C. Altını Verisinin Analizi, Xth International Statistics Days Conference, 2016

 • Recurrent Type-1 Fuzzy Regression Function for Time Series Forecasting, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, 2016

 • Type 1 Fuzzy Function Approach for Time Series Forecasting, XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2015