Makaleler

 • Effect of Perceived Organizational Support and Organizational Trust on Research Assistants' Organizational Commitment, Argumenta Oeconomica, 2022
  Uluslararası - SSCI
  Atalay Mustafa Özgün , Birincioğlu Nihan , Acuner Taner

 • Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Dinç Ertan , Birincioğlu Nihan

 • Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Business and Economics Research Journal, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Birincioğlu Nihan , Tekin Erol

 • Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi, International Journal of Academic Value Studies, 2017
  Uluslararası - ESJI, DRJI, International Index Copernicus
  Tekin Erol , Birincioğlu Nihan

 • Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kadro Türü ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Tekin Erol , Birincioğlu Nihan

 • Aile işletmeleri kurucularının ve değerlerinin aile işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi Trabzon Örneği, Uluslararası İktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Birincioğlu Nihan , Acuner Taner