Makaleler

 • Adım Adım Yeni Dünya Düzeni: Çin BKBY Projesi, Gümrük ve Ticaret Dergisi, 2021
  Ulusal - ASOSINDEX Ve SOBİAD
  Altun Nihal , Kurt İpek , Özbaysal Tansu

 • The Impact of British Pound/American Dollar Parity on Global Gold Prices(1792-2020), JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Çetin Hüseyin , Altun Nihal

 • Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi, Maliye ve Finans Yazıları, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Çetin Hüseyin , Altun Nihal

 • PETROL FİYATLARININ ABD VE BİRLEŞİK KRALLIĞIN BORSA GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, MALİYE FİNANS YAZILARI, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Çetin Hüseyin , Altun Nihal

 • Finansal Hizmetler Sektöründe Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması: Sürdürülebilirlik Raporları Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Demirel Arıcı Nuray , Altun Nihal

 • Fi?nansal Olmayan Bi?lgi?leri?n Raporlanmasinda Küresel Raporlama I?lkeleri?, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2018
  Uluslararası - Alan Endeskler
  Altun Nihal