Bildiriler

  • Eriyik Yığma Modelleme İle Üretilen Hücresel Sandviç Panellerin Basma Özelliklerinin İncelenmesi, 4 th Internatıonal Congress on 3d Prıntıng (Additive Manufacturing) Technologıes and Dıgıtal Industry (3D-PTC2019), 2019

  • 3B Eklemeli Üretilmiş Farklı Hücresel Yapılı Sandviç Panellerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Eğilme Davranışının İncelenmesi, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 2018