Bildiriler

  • Aloe Vera Yüklü Aljinat ve PLGA Esaslı Yara Örtü Malzemesi Üretimi, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, 2019