Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, WO3 ve Yerli B2O3Hammaddelerinden Katı Hal Sentezleme Yöntemleri ile WB2/WC Kompozit Tozlarının Insitu Olarak Üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Zr2AlC ve Cr2AlC Üçlü Karbür Fazlarının Mekanik Alaşımlama Destekli Katı Hal Sentezleme Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

  • -Tübitak 3501, Yürütücü, 2018, Yerli grafen nano plakalarla takviye edilmiş Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu-Mn-Mg ve Al-Zn-Mg-Cu alaşım matrisli nano-yapılı kompozitlerin toz metalurjisi yöntemleriyle üretilmesi ve mikroyapısal, mekanik, korozyon, tribolojik ve balistik özelliklerinin incelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Al-8,5Si-3,5Cu Alaşımının ve B4C Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Alaşımlama ile Üretilmesi ve Isıl İşlem Davranışlarının İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Grafen Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyon

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013, Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik Refakter Metal Borürlerin Üç Farklı Üretim Tekniği Kullanılarak Katı Sıvı ve Gaz Hammaddelerden Sentezlenmesi Sinterlenmesi Karakterizasyonu Yöntem ve Ürünlerinin Karşılaştırılması

  • Diğer (Ulusal), Bursiyer, 2013, Yüksek Saflıkta Amorf Bor Tozunun Endüstriyel Boyuta Uyarlanabilir Üretimi