Projeler

 • Diğer (Ulusal), Yürütücü, 2019, Seed Up İnovatif Girişimcilik Projesi

 • Diğer (Ulusal), Yürütücü, 2019, Ar-Ge Merkezi Üretkenlik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması

 • Diğer (Ulusal), Danışman, 2018, Atık Yag?ların Kullanımı ile Park ve Bahc?e Mobilyalarının Fiziksel O?zelliklerinin I?yiles?tirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2017, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Projesi

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2016, Market Analysis and Business Plan Development for BioInsul

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2016, Investigation of volatile organic compound (VOC) content, thermal degradation temperature and thermal decomposition temperature of biobased panels - Biyobozunur panellerin uçucu organik bileşenlerin ve termal bozunma sıcaklıklarının belirlenmesi.

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2016, Intellectual property protection for Arbolate - Arbolate ürünü için fikri sinai mülkiyet hakaları korunumu projesi

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2016, Manufacturing Design of Bio-based Ceiling Tiles using Nanocellulose

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2015, Commercialization of bio-based foam boards - Biyobozunur köpüklerin ticarileştirilmesi

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2015, Bio-based Ceiling Tiles - Biyobazlı tavan karosu üretimi

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2015, Development of commercially-viable product - Ticari ürün üretimi

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2015, Solutions to current challenges ingibiting the widespread usage of nanocellulose based products hydrophilicity and flammability

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2015, Eco-friendly Thermal Insulation Composite Foam Boards - Çevreye duyarlı ısı yalıtım kompozit panelleri

 • Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 2014, Biodegradable thermal insulation foams - Biyobozunur ısı yalıtım köpükleri

 • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2010, VALEU - Validation of foreign vocational studies and competences in tourism as an integration for immigrants in the EU - Göçmenlerin mesleki eğitimlerinin tanınarak Avrupa Birliği çalışma pazarına entegre edilmeleri

 • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2010, SKILL2E Bridging the intercultural competence gap between the university and enterprise - Üniversiteler ve teşebbüsler arası kültür farklılıklarından dolayı oluşan bağlantı zayıflıkların giderilmesi.