Bildiriler

 • Odunsu Süs Bitkisi Üretimi ve Satışı Yapan Fidanlıklardaki Doğal ve Yabancı Bitki Türleri, III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, 2019

 • Designing Silvicultural Treatments with Stand Visualization System, ITESDES 2018, 2018

 • Regeneration of Anatolian Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) with Seed Tree Method in Tandır, Eskişehir, International Ecology 2018 Symposium, 2018

 • Natural Regeneration of Caucasian maple (Acer trautvetteri Medv.) in Hendek, Sakarya, International Ecology 2018 Symposium, 2018

 • Bursa, Yalova ve Sakarya?da Odunsu Süs Bitkisi Üretimi ve Satışı Yapan Özel Fidanlıkların Değerlendirilmesi, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development Isparta / TURKEY, 2017

 • Soğuk katlama ve Giberellik Asit Önuygulamalarının Fraxinus ornus subsp. cilicica Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri, IMSEC 2017, 2017

 • A perspective to summarize seed characteristics of some native major forest trees in Turkey, IMCOFE?xx17 Roma, 2017

 • Anadolu?daki Ekolojik Restorasyon Çalışmalarında Tohum Kaynaklarının Önemi, nternational Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, 2017

 • Germination Behaviour of Syrian Junıper (Junıperus drupacea Labıll.) Seeds at Different Temperatures, Ecology symposium, 2017

 • The effect of Giberellic Acid and Cold Stratification on the Germination of Fraxinus ornus subsp. cilicica, IMSEC 2017, 2017

 • Anadolu?daki Ekolojik Restorasyon Çalışmalarında Tohum Kaynaklarının Önemi, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 2017

 • Forestry Practices around Riparian Areas for Water Quality Wildlife and Biodiversity, IBCESS?16, 2016

 • Silvicultural Practices in Relation to Alleviating Wind and Snow Damages in Turkish Forests, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 2016

 • The Importance of Forest Roadsides for Biodiversity Wildlife and Nonwood Products in Turkish Forests, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 2016

 • Ecology of Juniperus drupacea Labill, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) NetworkCOST Action FP12034th Workshop and 5th Management Committee Meeting, 2016

 • Possible Ecological Impact of Three Dams Aladereçam Gökçebel Yaşmaklı at High Altitudes in Giresun, IBCESS?16, 2016

 • Forestation Studies in Sensitive Areas Kayseri Region Example, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 2016

 • Physiological and Morphological Characteristics of Oriental Beechnuts Fagusorienlafs Lipsky, lQth IUFRO BEECH SYMPOSIUM, Kastamonu, 2015

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki Ekolojik Restorasyon Çalışmalarında Değerlendirilmesi Gereken Önemli Bir Doğal Ağaç Türü Celtis Tournefortii Lam, II. Ulusal Botanik Kongresi, 2015

 • Andız Juniperus drupacea ın Tohum Özellikleri, EKOLOJİ 2015, SİNOP, 2015

 • Doğu Kızılağacı Alnus orientalis Decne Tohumlarının Çimlenme Özellikleri, II. ULUSAL BOTANİK KONGRESİ, 2015

 • Seed Characterıstıcs And Conservatıon Of Relıct Alnus glutınosa L Gaertn Populatıons In Eastern Medıterranean Regıon Of Turkey, TheThird Int. Symp. on theBiology of Rare and Endemic Plant Species, 2014

 • The Gene Resources And Conservatıon Of Deer Apple Malus trilobata c k Schneid In The Mersin Regıon, The Third International Symposium on theBiology of Rare and Endemic Plant Species, April 19-23 2014, 2014

 • Güney Anadolu daki relikt Yalankoz Pterocarya pterocarpa populasyonlarının Tohum özellikleri, 5. Tohumculuk Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2014

 • Seed characteristics of Acer undulatum Pojark An endemic tree in Turkey, 5. Tohumculuk Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2014

 • Relıct Populatıons Of Caucasıan Wıngnut Pterocarya pterocarpa Mıchx Kunth In Southern Turkey, The Third Int. Symposium on theBiology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE-2014), 2014

 • Some Native Rare and Endemic Tree Species with Ornamental Potential in Turkish Forests, Book of ?European Arboriculture Conference, 2014

 • Main Seed characteristics of Celtis tournafortii Lam, 5. Tohumculuk Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2014

 • Mersin Yöresindeki Geyik Elması Malus trilobata C K Schneid Gen Kaynakları, III. Uluslararası Odundışı Ürünler Sempozyumu, 2014

 • Hatay ve Kahramanmaraş Yörelerindeki Defne Laurus nobilis L Gen Kaynakları ve Değerlendirilmesi, III. Uluslararası Odundışı Ürünler Sempozyumu, 2014

 • Azot Bağlayarak Toprağı Zenginleştiren Önemli Bir Doğal Türümüz Türk Kızılağacı Alnus orientalis Decne, 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi?, 3-7 Haziran 2013, 2013

 • Seed Characteristics of Flueggea anatolica an Endemic Woody Plant in Turkey, Int. Symp. on Biology Of Rare And Endemic Plant Species, 23-27 April 2012 Fethiye, 2012

 • Seed Physiology Of Fraxinus Ornus Subsp Cilicica An Endemıc Woody Taxon In Turkey, Int. Symp. on Biology Of Rare And Endemıc Plant Species, 23-27 April 2012 Fethiye, 2012

 • Conservation and Restoratıon of Malus trilobata Populations, Int. Symp. on Biology Of Rare And Endemic Plant Species, 2012

 • Doğu Kızılağacı Alnus orientalis Decne Nın Bazı Kozalak Ve Tohum Özellikleri In Bildiriler Kitabı, IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun,, 2011

 • Yerli Göknar Abies spp Taksonları Tohumlarında Sıcaklığın Çimlenme Üzerine Etkisi, IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun, 2011

 • Yüzeysel Su Kaynakları Kenar Şeritlerinin Korunması ve Doğal Odunsu Bitkilerle Restorasyonu, 2023'e Doğru 1. Doğa ve Orm. Semp, 2011

 • New Relict Endangered Populations of Pinus sylvestris in Turkey, 4.th Int. Conference on Mediterranean Pines, Medpine-4, 6-10 June 2011, 2011

 • Natural Stone Pine Pinus pinea Forest in Kahramanmaras Problems and Conservation Strategies, Int. Conference on Mediterranean Pines, Medpine-4, 2011

 • Kahramanmaraş Önsen Doğal Fıstıkçamı Ormanı Üzerine Genel Bir Değerlendirme, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kayın Ormanlarında Bakım İşlemlerinin Önemi ve bazı Öneriler, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Başlıca Tohum Fizyolojisi Niteliklerinin Sıcaklık Tohum Nemi Diyagramında Gösterimi Doğu Kayını Tohumu Örneği, III.Ulusal Karadeniz Orman Kongresi,, 2010

 • Ağaçlandırma Çalışmalarında ekolojik onarım hedef ve ilkelerinin rehber alınması, Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu Çorum, 2010

 • Beechnut sizes and weights of 14 Different oriental beech Fagus orientalis Lipsky provenances, Int. Scientific Symposium - Fagus-2010, 27-29 October, 2010, Varazdin, Croatia, 2010

 • The relationship between beechnut physiology and natural regeneration in beech forests, Int. Scientific Symposium - Fagus-2010, 2010

 • Cone and Seed Characteristics of Pinus sylvestris Distribution in Malatya Region and the Suggestions on the Conservation of These Relict Gene Resources, Proceedings of 1.st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, 2010

 • Orman Dışında Bulunan Su Kaynakları Çevresindeki Bitki Örtüsünün Önemi, 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 2009

 • Türkiye de Yarıkurak Alanlardaki Ağaçlandırmalar İçin Önemli Bir Doğal Tür Tüylü Meşe Quercus pubescens Wild, 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 2009

 • Kahramanmaraş Önsen Fıstıkçamı ormanında yetişme ortamı verimliliği ve idare süresinin irdelenmesi, OGM 2.Odundışı Orman Ürünleri Paneli Bildiriler Kitabı, 2009

 • Akarsu Çevrelerinde Silvikültürel İşlemler, Baraj Havzalarında Ormancılık 1. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 29-30 Nisan 2008, 2008

 • Baraj Havzalarında Hidrolojik Ağaçlandırmalar, 1.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 2007

 • Yarıkurak Alanlar İçin Önemli Bir Doğal Yapraklı Tür Acer monspessulanum L, Türkiye?de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Uyg. Değ., 7-10 Kasım 2006, 2006

 • The importance of Fraxinus angustifolia subsp Oxycarpa as a fast growing Tree for Turkey, IUFRO Meeting Management of Fast Growing Plantations, 2002

 • Juniper Forests and Juniper Forest Policy in Turkey, of International Symposium , Problem of Juniper Forests: Looking for Solutions, Methods, Techniques, 2000