Makaleler

 • OSMANLI DÖNEMİNDE YAYINLANAN ORMANCILIKLA İLGİLİİLK ESERLERDE GEÇEN BAZI TERİMLER VE ÖNEMİ, Avrasya Terim Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Kılıç Erhan , Yılmaz Mustafa

 • TOHUM AĞACI DOĞAL GENÇLEŞTİRME YÖNTEMİNİN KARAÇAM (Pinus nigra subsp. pallasiana)?DA UYGULANMASI, ESKİŞEHİR-TANDIR ÖRNEĞİ, TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 2019
  Uluslararası - DOAJ, Copernicus
  Yılmaz Mustafa , Kalkan Mehmet

 • Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki geyik elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) gen kaynakları, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yılmaz Mustafa , Parlak Salih , Kalkan Mehmet

 • Maturation Of Oriental Beechnuts (Fagus Orientalis), Dendrobiology, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa , Dirik Hüseyin Gıyasettin

 • SEED DORMANCY AND CONE AND SEED MORPHOLOGY OF SYRIAN JUNIPER (JUNIPERUS DRUPACEA Labill.) INTHE EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY, Sumarski List, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yavuz Zeynep , Yılmaz Mustafa

 • Geyik Elması Malus trilobata C K Schneid nın Etnobotanik Özellikleri ve Fidan Üretimi, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 2016
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yılmaz Mustafa , Yüksel Mehmet Can

 • Seed characteristics of Flueggea anatolica an endangered forest shrub species, Dendrobiology, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa , Ok Tolga

 • MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL SEED CHARACTERISTICS OF TAURUS FIR Abies cilicica Ant et Kotschy Carriére IN TURKEY, ?umarski list, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa , Yüksel Tefide

 • Effects of Temperature Treatments on the Germination of Taurus Cedar Cedrus libani A Rich Seeds, KSU Journal of Natural Sciences, 2014
  Ulusal - Ormancılık
  Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih

 • NEW LOCALITY RECORDS AND CONSERVATION OF CAUCASIAN WINGNUT PTEROCARYA PTEROCARPA MICHX KUNTH EX I ILJINSK IN SOUTHERN TURKEY, NADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY?C Life Sciences and Biotechnology, 2014
  Uluslararası - ULAKBİM
  Yılmaz Mustafa

 • Türkiye?nin endemik ağaçlarından Fraxinus ornus subsp. cilicica tohumlarının saklanmasının tohum canlılığı ve çimlenmesi üzerine etkisi, Turkish Journal of Forestry, 2014
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih , Ok Tolga

 • Dormancy level And Dormancy Breaking Pretreatments In Seeds Of Fraxinus Ornus Subsp Cilicica, Propagation of Ornamental Plants, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih

 • Kızılçam Pinus brutia Ten ın Üç Uç Populasyonuna Ait Bazı Tohum Özellikleri, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2013
  Ulusal - DOAJ, AGRIS
  Yılmaz Mustafa , Kaplan Abdullah

 • Mardin Yöresindeki Ağaçlandırmaların Ekolojik Restorasyon Bakımından Değerlendirilmesi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2013
  Ulusal - DOAJ, AGRIS
  Yılmaz Mustafa , Palabaş Uzun Seyran , Tuncay Narin

 • Effects of temperature on the germination of Fraxinus ornus subsp cilicica seeds, Dendrobiology, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih

 • Geyik Elması Malus trilobata C K Schneid nın Bazı Biyolojik Ekolojik ve Etnobotanik Özellikleri, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2012
  Ulusal - DOAJ, AGRIS
  Yılmaz Mustafa , Ok Tolga

 • Yüzeysel Su Kaynakları Kenar Şeritlerinin Korunması ve Doğal Odunsu Bitkilerle Restorasyonu, 2023?xxe Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu Antalya Bildiriler Kitabı, 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa

 • Factors affecting the success of natural regeneration in oriental Beech Fagus orientalis Lipsky forests in Turkey, Acta Silv. Lign. Hung., 2010
  Uluslararası - CAB, SCOPUS, EBSCO
  Özel Halil Barış , Ertekin Murat , Yılmaz Mustafa , Kırdar Erol

 • Is There a Future for the Isolated Oriental Beech Fagus orientalis Lipsky Forests in Southern Turkey, Acta. Silv. Lign. Hung., 2010
  Uluslararası - AHCI
  Yılmaz Mustafa

 • Kahramanmaraş Önsen Doğal Fıstıkçamı Ormanı Üzerine Genel Bir Değerlendirme, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih , Bozali Nuri

 • Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kayın Ormanlarında Bakım İşlemlerinin Önemi ve bazı Öneriler, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa , Osman Hasırcı

 • Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Tohumlarının Farklı sıcaklıklardaki Çimlenme Tutumları, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - CAB Abstract
  Yılmaz Mustafa

 • Doğu kayını Fagus orientalis Lipsky Tohumlarının Farklı Sıcaklıklardaki Çimlenme Tutumları, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - CABI
  Yılmaz Mustafa

 • Fıstıkçamı Pinus pinea nın Yangına ve Böceklere Karşı Dayanıklılığı, Orman Mühendisliği Dergisi, 2010
  Ulusal -
  Yılmaz M , Erbilgin N

 • Cone and Seed Characteristics of Pinus sylvestris Distribution in Malatya Region and the Suggestions on the Conservation of These Relict Gene Resources, Proceedings of 1.st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, 2010
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz M , Yüksel T

 • Başlıca Tohum Fizyolojisi Niteliklerinin Sıcaklık Tohum Nemi Diyagramında Gösterimi Doğu Kayını Tohumu Örneği, III.Ulusal Karadeniz Orman Kongresi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa

 • Ağaçlandırma Çalışmalarında ekolojik onarım hedef ve ilkelerinin rehber alınması, Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu Çorum Tebliğler Kitabı, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa

 • Malatya Yöresindeki Sarıçam Yayılışları ile İlgili Bazı Gözlem ve Öneriler, Orman Mühendisliği Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Yılmaz Mustafa , Ok Tolga , Akbaş Mehmet

 • Doğu Kayını Fagus Orientalis Lipsky Tohumlarının Katlama İşleminden Sonra Saklanması, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal - CABI
  Yılmaz Mustafa

 • Fruit and Seed Size Variability of Fraxinus ornus subsp cilicica, International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2009
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih

 • Endemik Toros Çiçekli Dişbudağı Fraxinus ornus subsp cilicica Ağacı ve Manna, Orman Mühendisliği Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Yılmaz M , Serin H , Zengin H , Zengin , G

 • Türkiye de Yarıkurak Alanlardaki Ağaçlandırmalar İçin Önemli Bir Doğal Tür Tüylü Meşe Quercus pubescens Wild, 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz M , Tonguç F

 • Orman Dışında Bulunan Su Kaynakları Çevresindeki Bitki Örtüsünün Önemi, 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz M , Reis M

 • Kahramanmaraş Önsen Fıstıkçamı ormanında yetişme ortamı verimliliği ve idare süresinin değerlendirilmesi, OGM 2.Odundışı Orman Ürünleri Paneli Bildiriler Kitabı, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz M , Bozali N , Sivrikaya F

 • Doğu Akdeniz Bölgesindeki Sürgün Kökenli Kayın Ormanlarının Gençleşme Sorunları, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa , Ok Tolga , Tonguç Fatih

 • Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky nda Tohum Fizyolojisi ile Doğal Gençleştirme İlişkisi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa , Özel Halil Barış

 • Stand Damage of a Selection Cutting System in an Uneven Aged Mixed Forest of Çimendağı İn Kahramanmaraş Turkey, International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2008
  Uluslararası - CAB, SCOBUS, AGRIS
  Yılmaz Mustafa , Akay Abdullah Emin

 • Optimum germination temperature dormancy and viability of stored non dormant seeds of Malus trilobata Poir CK Schneid, SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa

 • Maturation of Oriental beechnuts Fagus orientalis, DENDROBIOLOGY, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa , Dirik Hüseyin Gıyasettin

 • Three year storage of oriental beechnuts Fagus orientalis Lipsky, European Journal of Forest Research, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa

 • Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Tohumlarında Dormansinin Nedenleri, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2008
  Ulusal - DOAJ, AGRIS
  Yılmaz Mustafa

 • Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Tohumlarının Kimyasal Bileşimi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2008
  Ulusal - DOAJ, AGRIS
  Yılmaz Mustafa

 • Kahramanmaraş Yöresinde Uygulanabilecek Bazı Ağaçlandırma Teknikleri ve öneriler, Ağaçlandırma-Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Teknikleri Semineri, 2008
  Ulusal -
  Avşar M D , Yılmaz M

 • Depth of dormancy and desiccation tolerance in Acer trautvetteri Medv seeds, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 2007
  Uluslararası - SCI Expanded
  Yılmaz Mustafa

 • Baraj Havzalarında Hidrolojik Ağaçlandırmalar, 1.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 2007
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz M , Yüksel A

 • Yarıkurak Alanlar İçin Önemli Bir Doğal Yapraklı Tür Acer monspessulanum L, Yarıkurak Bölglerde yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 2006
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz M , Ok T

 • Impact of Mechanized Harvesting Machines on Forest Ecosystem Residual Stand Damage, Journal Of Applied Science, 2006
  Uluslararası - AGRIS, AGRICOLA, SCOPUS
  Akay Abdullah Emin , Yılmaz Mustafa , Tonguç Fatih

 • Effect of Seedbed Density on Morphological Characteristics and Field Performance of Ulmus leavis Seedlings, Journal of Balkan Ecology, 2006
  Uluslararası - CAB
  ÇİÇek Emrah , Yılmaz Mustafa

 • Çimlenme Engelinin Giderilmesinde Nem Denetimli Çıplak Katlama Yöntemi, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2006
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa

 • Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Tohumlarında Ekim Öncesi İşlemler, Orman Mühendisliği Dergisi, 2006
  Ulusal -
  Yılmaz Mustafa

 • Yüzeysel Su kaynakları Çerçevesinde Ormancılık Etkinlikleri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2003
  Ulusal - DOI Links
  Yılmaz Mustafa , ÇİÇek Emrah

 • İşçi ile Çıplak Köklü Fidan Dikimi İşine İlişkin Standart Zamanlar, GDA Ormancılık Ar. Enst. Dergisi, 2002
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Çok N , Yılmaz M

 • Juniper Forests and Juniper Forest Policy in Turkey, Proceedings of International Symposium, 2000
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa

 • Dallı Servi Cupressus sempervirens L var horizontalis Mill Gord Tohumlarının Toplanması Kozalaktan Çıkarılması ve Saklanmasına İlişkin Bazı Tespit ve Öneriler, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 2000
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Avşar M D , Yılmaz M

 • Kahramanmaraş Yöresinde Baraj Havzalarının Korunması ve Ormanların Barajlara Olan Etkileri, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 1999
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Erdaş O , Yüksel A , Yılmaz M

 • Tüplü Fidan Sistemi Olumlu ve Olumsuz Yönleri, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1998
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yılmaz Mustafa