Projeler

  • -Tübitak 1505, Proje İzleyiciliği, 2014, HEMODİYALİZ ESNASINDA TEDAVİ YETERLİLİĞİNİN İZLENMESİNE İMKAN SAĞLAYAN GERÇEK ZAMANLI ÜRE KLİRENS ÖLÇÜM (KT/V) SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE ÜRETİLMESİ

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2013, Epiretinal Implant Sistemlerinde Yüksek Uzaysal Zamansal Çözünürlüğün Elde Edilmesi için Elektrot Matris Dizini ve Uyartim Stratejisinin Geliştirilmesi P No 113E181

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2010, Yapay Görme Protezleri İçin Simülasyon Sistemi Tasarımı P No 06 2010 37 Gazi Üniversitesi

  • -Tübitak 1001, Bursiyer, 2010, Retina İmplant Sistemleri İçin Yerel İstatistikleri Kullanan Yeni Bir Görüntü İşleme Stratejisi P No 110E077

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Gelişmiş Bir ABR Ölçüm Sistemi P No 06 2008 42 Gazi Üniversitesi