Bildiriler

 • Adjustable Neural Stimulator System with Android Application, ICAT 20 9th International Conference on Advanced Technologies, 2020

 • Experimentally determination of optimal electrical stimulation pulse parameters for designing high resolutionepiretinal implant system, Arvo 2015, 2015

 • Determination of excitation thresholds for retina ganglion cells using biphasic and monophasic stimulation pulses to be designed for high resolution epiretinal prosthesis, Artificial Vision 2015, 2015

 • A New Efficient Retina Stimulation Strategy for High Resolution Retina Implant Systems, ARVO 2014, 2014

 • Image processing and neural stimulation methods developed for epiretinal implant systems, Artificial Vision 2013, 2012

 • Visual Prosthesis Hope For Blindness, 9th Int. Conf. on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), 2012

 • Effects of Ambient Noise on Cochlear Functions in Newborns Graduated From NICU, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Archives of Diseases in Childhood, 2012

 • Multi stage local adaptive DOG filter based retina model developed for visual prosthesis system and simulation results, The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, 2012

 • Gürültünün yenidoğan koklear fonksiyonlari üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2012

 • Görsel Protez Sistemleri için Yeni Bir Görüntü İşleme Algoritması, IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU?xx11), 2011

 • Adaptive artificial retina model to improve perception quality of retina implant recipients, 4th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics, 2011

 • C6713 sayısal sinyal işlemcisi tabanlı gelişmiş bir ABR ölçüm sistemi tasarımı, IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU?xx11), 2011

 • Görsel protezlerin simülasyonu için fosfen görüntü işleme algoritması, 15. Ulusal Biyomedikal Mühendisliği Toplantısı, (Biyomut?xx10), 2010

 • Retina implant sistemleri için Fourier dönüşümü ile uyartim oluşturma, Tıp Teknolojileri Kongresi (TIPTEKNO?xx10), 2010

 • Noise effects on hospitalized neonates, VIIth International Symposium of Recent Advances in Neonatal Medicine, 2009

 • Contrast Frequency Based Image Processing Method for Epiretinal Implants, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA'09), 2009

 • X ışın tüpü için hassas kalibratör tasarımı ve gerçeklenmesi, 14. Ulusal Biyomedikal Mühendisliği Toplantısı, (Biyomut?xx09), 2009

 • Yapay görme sistemleri için zıtlık bilgisine dayalı görüntü işleme yöntemi, 14. Ulusal Biyomedikal Mühendisliği Toplantısı, (Biyomut?xx09), 2009

 • Image segmentation using color and texture features, EUSIPCO?05, 2005

 • Ortalama kayma ve dalgacik çerçevesi ile renkli görüntü kesimleme, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2005

 • Mean-shift ve kernel yoğunluk tahmini ile görüntülerde nesne takibi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2004),, 2004

 • İnsan bilgisayar etkileşimi için görüntüye dayalı akıllı arabirim, 13. Uluslararası Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu (YZYSA 2004), 2004