Bildiriler

 • Test Olgunluk Modelinin TMMI Agile ve Test Süreçleri ile Bütünleştirilmesi, Ulusal Yazlım Mühendisliği Sempozyumu 2019, 2019

 • Topological and biological assessment of gene networks using miRNA- target gene dataMikro RNA- hedef gen verileri kullanılarak elde edilen gen ağlarının topolojik ve biyolojik değerlendirilmesi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, 2019

 • The inference of gene co-expression networks of breast and colon cancer using miRNA-target gene interactions data, 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017

 • A combinatorial approach to construct core and generic gene co-expression networks of colon cancer, 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2017

 • Solving test suite reduction problem using greedy and genetic algorithms, 2017 9th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2017

 • Test case prioritization with improved genetic algorithm, 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014

 • Hibrid Algoritma ve Isıl İşlem Algoritmasıyla Test Kümesi Önceliklendirilmesi, UYMS 2014, 2014

 • Risk Faktörleri ve Risk Değerlendirme Modellerinin Farklı Veri Setleri Üzerinde Gerçeklenmesi, UYMS 2013, 2013

 • Prediction of project problem effects on software risk factors, 2013 IEEE 12th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques (SoMeT), 2013

 • Yazılım Geliştirme Dersleri Öğrenci Projelerinin Birliktelik Kuralı Göre Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 2013

 • Evaluation of robustness of ensemble learners to noisy data, 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013

 • Farklı Kestirim Yaklaşımları Kullanılarak Yazılım Projelerindeki Problem Etkilerinin Risk Yönetiminin Gerçeklemesi, UYMS 2012, 2012

 • Classification of microblogging users, 2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012

 • Content Mining of Microblogs, 2012 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 2012