Projeler

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2018, Karmaşık Makromoleküler Yapıların Birleşik Polimerizasyon Yöntemleriyle Eldesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2018, Çok Dallanmış Fonksiyonel Polimerlerin Ilımlı Koşullarda Sentez ve Modifikasyonu

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2017, Karmaşık Makromoleküler Yapıların Birlleşik Polimerizasyon Yöntemleriyle Eldesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Karmaşık Makromoleküler Yapıların Sentezinde Yeni Fotokimyasal Yöntemler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Poliolefin Aşı Kopolimerlerinin Click Kimyası Yardımıyla Sentezi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Düşük Enerjili Çevre Dostu Fotokimyasal Yöntemlerle Makromoleküler Yapıların Eldesi

  • -Tübitak 1001, Bursiyer, 2011, Yüksek Performanslı Termosetler Olarak Fonksiyonel Benzoksazin Üretimi