Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2018, Karmaşık Makromoleküler Yapıların Birleşik Polimerizasyon Yöntemleriyle Eldesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Karmaşık Makromoleküler Yapıların Sentezinde Yeni Fotokimyasal Yöntemler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Poliolefin Aşı Kopolimerlerinin Click Kimyası Yardımıyla Sentezi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Düşük Enerjili Çevre Dostu Fotokimyasal Yöntemlerle Makromoleküler Yapıların Eldesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2011, Yüksek Performanslı Termosetler Olarak Fonksiyonel Benzoksazin Üretimi