Bildiriler

 • Sample Criteria for Integration of Solar Plant Systems to Electrical Distribution Network, The 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015, Bursa, Turkey., 2015

 • CSA-Kapur Method to Determine Ice Load Amount on Electric Transmission Line Conductors, ECAI 2014 - International Conference ? 6th Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 2014

 • Comparison of PSO-Kapur and DE-Kapur Methods to Determine Ice Load on Aerial Lines, ECAI 2014 - International Conference ? 6th Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 2014

 • Elektrik Piyasalarında Kısıtlılık Yönetimi, V. Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu, 2013

 • Genetic Algorithm in Electrical Transmission Lines Path Finding Problems, ELECO 2013 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 2013

 • Congestion Management in South East Europe SEE in Integration Process of Turkish and European Electricity Systems by Using Flow based Coordinated Auction Methodology, 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), 2012

 • Design and Implementation of a Laboratory scale Microcontroller based Multi pulse STATCOM, The 16th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference-MELECON 2012, 2012

 • Transient Analysis of 380 kV Transmission System of Central Anatolia of Turkey, The 16th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference-MELECON 2012, 2012

 • Transformatör Bağlantı Gruplarının Elektrik Dağıtım Şebekelerindeki Harmoniklere Etkilerinin İncelenmesi, The sixth International Advanced Technologies Symposium-IATS?xx11, 2011

 • Konya 2 3 Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesindeki Harmonik Seviyelerinin incelenmesi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Ve Biyomedikal Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, 2009

 • Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Elektrik Enerji Nakil Hatlarının Güzargah Seçimi Ve Örnek Bir Uygulama, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2007

 • ROUTE DETERMINATION OF ELECTRICAL TRANSMISSION LINE VİA GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS), The International Conference on Modeling and Simulation-MS?xx2006, 2006

 • Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı Proje Çizimlerinin Bilgisayar Programı İle Gerçekleştirilmesi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu- ELECO?2004, 2004

 • Enterkonnekte Şebekeye Bağlı Yüksüz Bir Hat Üzerinde Kesici Kapamalarının Yolaçtığı Aşırı Gerilimler, 4. GAP Mühendislik Kongresi ( Uluslararası katılımlı), 2002

 • Enerji İletim Hatlarının Kısa Devre Analizi Tek taraftan Beslenen hatlar, Electrical, Electronics Computer Engineering Symposium and Exhibition, 2001

 • PID Kontrollu İklimlendirme Sisteminin PLC ile Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Elektrik Elektronik Bilgisayar Müh. 9. Ulusal Kongresi, 2001

 • Malzeme Boyama Robotunun PLC İle Kumanda Edilmesi, NEU-CEE 2001: Electrical, Electronics Computer Engineering Symposium and Exhibition, TRNC, Lefkoşa 23-25t May 2001, 2001

 • PIC Kullanılarak Otomatik Tarla Sulama Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO?2000, 2000

 • Çoklu Su Pompası İçeren Bir Su Şebekesinin Bilgisayarla Otomatik Kontrolü, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, 1995