Makaleler

 • Solving power transmission line routing problem using improved genetic and artificial bee colony algorithms, Electrical Engineering, 2018
  Uluslararası - SCI
  Eroğlu Hasan , Aydın Musa

 • GSA-Kapur Method for the Iced Conductor Thickness Determination Studies, Journal of Scientific and Engineering Research (JSERBR), 2018
  Uluslararası - SJIF
  Akbal Bahadır , Aydın Musa

 • Load flow analysis in island mode operation using ETAP software, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Ridha Mohammed , Aydın Musa

 • Optimization of electrical power transmission lines routing using AHP fuzzy AHP and GIS, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Eroğlu Hasan , Aydın Musa

 • ENERJİ NAKİL HATLARI GÜZERGÂH TESPİTİ VE PROJE ÇİZİMİNİN OTOMASYONU, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Eroğlu Hasan , Aydın Musa

 • KARMA BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK İLETİM HATTI İÇİN GÜZERGÂH SEÇİMİ, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2015
  Ulusal - EBSCOhost, Google Akademik
  Baysal Mehmet Emin , Aydın Musa , Sarucan Ahmet

 • Determining of Iced Conductor Thickness Using CSA Kapur and GA Kapur Methods, International Journal of Computing, Communication and Instrumentation Engineering, 2015
  Uluslararası - Google Scholar
  Akbal Bahadır , Aydın Musa

 • Impacts of 1 MW Solar Power Plants Connected to the Medium Voltage Distribution Network of Ayrancı Karaman, Internatıonal Journal of Natural and Engineering Sciences, 2015
  Uluslararası - EBSCO, SCOPUS, EMBASE
  Nazmiye Kopacak , Aydın Musa

 • Optimal Load Shedding Strategy for Selçuk University Power System with Distributed Generation, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015
  Uluslararası - Scopus
  Çİmen Halil , Aydın Musa

 • Usage of GA with Multilevel Thresholding to Detect Ice Thickness of Iced Conductor, American Academic Scholarly Research Journal, 2014
  Uluslararası - Google Akademik
  Akbal Bahadır , Aydın Musa

 • Multilevel Threshold and PSO for Ice Load Detection on Aerial Lines, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 2014
  Uluslararası - Google Akademik
  Akbal Bahadır , Aydın Musa

 • DE-Otsu Method to Eliminate Ice Load Effect, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 2014
  Uluslararası - Google Akademik
  Akbal Bahadır , Aydın Musa

 • Türkiye ve Avrupa Elektrik Sistemlerinin Senkron Paralel Bağlantısı ve Kısıtlılık Yönetimi Yük Akışı Tabanlı Koordineli İhale Yöntemi, EMO BİLİMSEL DERGİ,Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Bilimsel Dergi, 2013
  Ulusal - TR DİZİN
  Özata Hakkı , Aydın Musa

 • Simulation of a large electric distribution system having intensive harmonics in the industrial zone of Konya, Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Eroğlu Hasan , Aydın Musa

 • A real time extraction of active and reactive current using microcontrollers for multi pulse STATCOM, Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Anadol Mehmet Ali , Aydın Musa , Yalçınöz Tankut

 • Newton Raphson Algoritması Kullanılarak Elektrik İletim Hatlarındaki Gerilme Ve Sehim Tablolarının Bilgisayar Yazılımı İle Hazırlanması, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012
  Ulusal - TR DİZİN
  Karık Fatih , Aydın Musa

 • Laboratuar Ölçekli Yeraltı Kablo Modelinin Tasarımı ve Uygulaması, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2012
  Uluslararası - SCI Expanded
  Anadol Mehmet Ali , Aydın Musa , Yalçınöz Tankut

 • Finding optimum route of electrical energy transmission line using multi criteria with Q learning, Expert Systems with Applications, 2011
  Uluslararası - SCI Expanded
  Demircan Semiye , Aydın Musa , Durduran Süleyman Savaş

 • Yoğun Harmonikli Bir Elektrik Dağıtım Şebekesinin Modellenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011
  Ulusal - TR DİZİN
  Eroğlu Hasan , Aydın Musa

 • Design and Implementation of a Laboratory Scale Underground Cable Model, International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), 2011
  Uluslararası - Google Akademik
  Anadol Mehmet Ali , Aydın Musa , Yalçınöz Tankut