Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yardımcı Personel, 2018, Bilimsel Araştırmalarda X-Işınları Analiz Teknikleri - I

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2017, Nadir Toprak İyonları ile Katkılandırılmış Molibdat ve Tungstat Tabanlı Fosfor Malzemelerin Sentezi, Optik Özelliklerinin ve Endüstriyel Alanda Uygulanabilirliğinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, LiAPO4 :Re3 (A=Mg,Ba) Fosforlarının Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Dozimetrik Malzeme Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Türkiye?deki Olivin Mineralinin Fiziksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2010, Termolüminesans Yöntemi Kullanılarak Doğal Tuzların Kinetik Karakterizasyonunun İncelenmesi