Bildiriler

  • Laboratuvar Ortamında Ekolojik Yüz Tanıma Becerisi Ölçümü: Video Temelli Yüz Tanıma Testinin Geliştirilmesi, Deneysel-Bilişsel Psikoloji Sempozyumu 2021, 0

  • Introducing an Ecologically Valid Assessment of Face Memory in the Laboratory: Video-Based Face Memory Test, 8th Internatioal Symposium on Brain and Cognitive Science, 0

  • Yüz Tanıma Becerisinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Testler ve Video Temelli Yüz Tanıma Testi, 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 0

  • Using dynamic stimuli in face recognition: Video-based face memory test, 63th Annual Meeting of Psychonomic Society, 0