Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Aktif Karbonun Doğal Lif Takviyeli Polilaktik Asit (PLA) Kompozitlerin Performansı Üzerine Etkisi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 2019, Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2019, Alkil Keten Dimerin Doğal Lif Ve Cam Elyaf Takviyeli Biyopolimer Kompozitlerin Performans Özellikleri Üzerine Etkisi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Isıl İşlem ve Vernik Uygulanarak Hızlandırılmış UV Yaşlandırma Etkisine Maruz Bırakılan Sarıçam Odunlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 2018, Bursa Tıbbi-Aromatik Bitkilerden Uçucu Yağ Üretimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Bursa Kurşunlu Yöresi Defne Laurus nobilis L Sahalarından Farklı Dönem Ve Yükseltilerde Toplanan Defne Yapraklarının Uçucu Yağ Verimi ve Kimyasal Bileşiminin İncelenmesi

 • COST, Araştırmacı, 2014, Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi

 • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2014, Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2011, Ultrasonik Enerji Uygulaması İle Karışık Eski Ofis Kağıtlarda Flotasyon Esaslı Enzimatik Mürekkep Giderme

 • DİĞER, Araştırmacı, , Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu

 • BAP, Yürütücü, , Pulper Atıklarından Piroliz Yöntemiyle Biyo yakıt Üretiminin Araştırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , Tekstil Atık Sularındaki Boyar Madde Kirliliğinin Yerfıstığı Kabuğu Köpük Kömür Mantar ve Maya Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması Adsorpsiyon Kinetiğinin ve Adsorbanların Biyodegradasyon Özelliklerinin Araştırılması