Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Bursa Kurşunlu Yöresi Defne Laurus nobilis L Sahalarından Farklı Dönem Ve Yükseltilerde Toplanan Defne Yapraklarının Uçucu Yağ Verimi ve Kimyasal Bileşiminin İncelenmesi

  • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2014, Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi

  • DİĞER, Araştırmacı, , Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Ultrasonik Enerji Uygulaması İle Karışık Eski Ofis Kağıtlarda Flotasyon Esaslı Enzimatik Mürekkep Giderme

  • BAP, Yürütücü, , Pulper Atıklarından Piroliz Yöntemiyle Biyo yakıt Üretiminin Araştırılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , Tekstil Atık Sularındaki Boyar Madde Kirliliğinin Yerfıstığı Kabuğu Köpük Kömür Mantar ve Maya Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması Adsorpsiyon Kinetiğinin ve Adsorbanların Biyodegradasyon Özelliklerinin Araştırılması