Projeler

 • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2020, Ham Reçineden Doğal Terpen-Rosin Fenolik Reçinelerin Sentezi, Polimerizasyonu Ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK 1001, Proje No: 120O609, Yürütücü, 2020- devam ediyor

 • -Tübitak 1004, Araştırmacı, 2020, Ülkemizde ve Dünyada Halk Sağlığını En Fazla Tehdit Eden HIV, HPV ve Influenza Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Tanı Kitleri, İlaç Formülasyonları ve Aşı Geliştirilmesi, Proje No: 18AG020

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2020, Artemisia annua L. bitkisinin COVID-19 tıbbi tedavisinde kullanımı: artemisinin ve türevlerinin ekstraksiyonu, karakterizasyonu, sitotoksik ve genotoksik özellikleri

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, Türk Defnesi Coğrafi İşaret Tescil Projesi

 • -Tübitak 2244, Yürütücü, 2019, Yeni Nesil Biyobozunur Polimer (Lignin ve/veya PLA) esaslı saf veya katkılı sentetik iplik veya plastik enjeksiyon ürünleri geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Aktif Karbonun Doğal Lif Takviyeli Polilaktik Asit (PLA) Kompozitlerin Performansı Üzerine Etkisi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2019, Alkil Keten Dimerin Doğal Lif Ve Cam Elyaf Takviyeli Biyopolimer Kompozitlerin Performans Özellikleri Üzerine Etkisi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 2019, Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 2018, Bursa Tıbbi-Aromatik Bitkilerden Uçucu Yağ Üretimi

 • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2018, 2018 Yılı Araştırma Altyapısı - BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Bursa Kurşunlu Yöresi Defne Laurus nobilis L Sahalarından Farklı Dönem Ve Yükseltilerde Toplanan Defne Yapraklarının Uçucu Yağ Verimi ve Kimyasal Bileşiminin İncelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Kızılçam Pinus brutia Ten Kabuklarından Katalitik Piroliz ile Yenilenebilir Biyo Yağ Üretiminin Araştırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014, Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2011, Ultrasonik Enerji Uygulaması İle Karışık Eski Ofis Kağıtlarda Flotasyon Esaslı Enzimatik Mürekkep Giderme

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Bazı Artık Biyokütlelerin Yavaş Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonu

 • DİĞER, Araştırmacı, 0, Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu

 • BAP, Yürütücü, 0, Pulper Atıklarından Piroliz Yöntemiyle Biyo yakıt Üretiminin Araştırılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 0, Tekstil Atık Sularındaki Boyar Madde Kirliliğinin Yerfıstığı Kabuğu Köpük Kömür Mantar ve Maya Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması Adsorpsiyon Kinetiğinin ve Adsorbanların Biyodegradasyon Özelliklerinin Araştırılması