Bildiriler

 • Co-Pyrolysis Behavior of Rice Stalk Biomass and Pulper Plastic Waste: Products Distributions and Characterization of Bio-Oil, International Congress of Energy, Economic and Security, 2018

 • Pyrolysis Characteristics of Black Pine (Pinus nigra L.) Bark for Bio-Oil Production: Effect of Pyrolysis Temperature, International Congress of Energy, Economic and Security, 2018

 • Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik., Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 2018

 • TREATMENT OF WASTE WATER FROM FLOTATION DEINKING PROCESS WITH ACTIVETED CHARCOAL, ORENKO 2018, 2018

 • Kayın Ve Ladin Ağaçlarının Odun-Su İlişkilerinin Araştırılması, Uluslararası Su ve Çevre Sempozyumu, 2018

 • Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik, Uluslarası Su ve Çevre Kongresi, 2018

 • The Effect of Zinc Borate on the Mechanical and Fire Properties of Composites Produced from Waste Plastics, IAREC-International Advanced Researches Engineering Congress, 2017

 • Evaluation of Mixed Pulper Wastes in Composite Production, IMCOFE-IV International Multidisciplinary Congress of Eurasian, 2017

 • Determination of Strength Characteristics of Cedar (Cedrus libani A.Rich.) Wood Impregnated with Natural and Chemical Impregnation Materials, 4th International Furniture and Decoration Congress, 2017

 • Effect of Heat Treatment on the Structural and Textural Properties of Halloysite, INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MINERALOGY & ADVANCED MATERIALS, 2015

 • Autohydrolysis pretreatment combined with refining for improved enzymatic hydrolysis of multiple feedstock, 247th National Spring Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), 2014

 • Orman Endüstrisinde Suyun Kullanım Alanları, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, 2013

 • Bio oil Production from European Larch Larix decidua Sawmill Residues by Slow Pyrolysis, 7th International Advanced Technologies Symposium, 2013

 • Odun Koruma Alanında Biyoremidasyon Uygulamalar, Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2013

 • Mobilya Sektörünün Bursa Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Bursa 4. Kent Sempozyumu, 2013

 • FTIR Investigation of Phenol Formaldehyde Resin Modified with Boric Acid, 55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, 2012

 • TGA and DSC Analysis of Boron Modified Phenol Formaldehyde Polymer, 55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, 2012

 • Analysis and Comparison of Some Thyme Kinds Growing Natural Habitat and Culture Habitat, 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 2011

 • Research Education Industry and Consumer Regarding on Wood in Turkey, The International Conference and Exhibition on the Art and Joy of Wood, 2011

 • Okside Nişasta CMC ve Mukavemet Artırıcının Testliner Kuşelemesinde Kullanılma Denemeleri, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Orman Ürünleri Sanayisinde Sentetik Tutkallara Alternatif Olarak Doğal Tutkalların Kullanılması, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Türkiye de Üniversite Sanayii İşbirliği için Bir Öneri Orman Endüstri Mühendisliği Modeli, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 2009

 • Bending Properties of Cotton Boll Cement Bonded Particleboard, COST E49 Processes and Performance of Wood-Based Panels- Adding Value Through Physical Functionality, 2009

 • Borik Asit ve Çinko Borat Kullanımının Çimentolu Yongalevha Özellikleri Üzerine Etkileri, 4th International Boron Symposium, 2009

 • Bazı Kağıt Hamurlarının İç Yapıştırma Performansları, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

 • Eucalyptus grandis Odununun Kimyasal Bileşimi ve Termal Özellikleri, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

 • Okaliptüs Eucalyptus camaldulensis Odun Tozlarından Poliüretan Esaslı Köpüklerin Üretilmesi, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

 • Dörtyol Hatay Yöresinde Yetişen İki Farklı Okaliptüs Türüne Ait Yaprakların Eterik Yağ Analizi, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

 • Okaliptüs Eucalyptus camaldulensis Odununun Pirolizi Sıvı Ürün Verimi Üzerine Sıcaklık Parçacık Boyutu ve Sürükleyici Gaz N2 Akış Hızının Etkisi, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

 • Alternatif Enerji Kaynağı Katı Atıklardan Yakıt Briketi Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2008

 • Biomass Resources and Mainly Using Areas in Turkey, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 2007

 • Türkiye de Defne ve Kekik Yağının İhracat İthalat Durumları, 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 2006

 • Alternatif Enerji Kaynağı Biyoetanolün Üretimi ve Önemi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler, 2005

 • Orman Ürünleri Sanayi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler, 2005

 • Gazlaştırma Tekniği İle Biyokütleden Temiz Enerji Üretimi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, 2005

 • Ladin Picea orientalis Kabuklarından Fenol Formaldehit Tipi Tutkalların Üretimi Ve Uygulanması, Ladin Sempozyumu, 2005

 • K Maraş Tipi Çam Fıstığının Pinus nigra L Verimliliği ve Dünya Pazarındaki Yeri, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 2004

 • Tokat Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitkilerin Etnobotaniksel Özellikleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2004

 • K Maraş Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitki Türleri ve Kullanım Yerleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2004

 • Enerji Üretiminde Lignoselülozik Maddelerin Kullanımı ve Piroliz Yöntemi İle Biyolojik Yakıt Yağı Üretimi, Biyoenerji 2004 Sempozyumu, 2004

 • The Effects of Various Stock Preparation Conditions on The Adsorption of Dye on Pulp Fiber, XXXI. International Forestry Students Symposium, Forest for Food and Water, 2003

 • THE CHEMICAL ANALYSIS AND PHYTOTHERAPEUTIC PROPERTIES OF THE ESSENTIAL OIL OBTAINED FROM Artemisia annua L. GROWING IN ULUDAG, IMFES, 0