Makaleler

  • Biaxial deformation behavior of friction stir processed TRIP steel sheets, European Mechanical Science, 2019
    Uluslararası - TR DİZİN
    Öztürk Yılmaz İmren , Saray Onur , Yılmaz Mümin