Makaleler

 • Ülke Kredi Riskinin Uluslararası Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Şeker Ayberk , İşgüven Mahmut Kadir

 • Lisans Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Faku?ltesi Örneği, ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Çİl Koçyiğit Seyhan , Elitaş Bilge Leyli , İşgüven Mahmut Kadir

 • BOLOGNA SÜRECİNİN MUHASEBE MESLEĞİNE ETKİSİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Marşap Beyhan , Elitaş Cemal , İşgüven Mahmut Kadir