Makaleler

 • DÖNÜŞÜM, DEVRİM VE SAVAŞ KAVŞAĞINDA İKİ DEVLET ADAMI VE MÜTEFEKKİR: EDMUND BURKE VE SAİD HALİM PAŞA, Muhafazakar Düşünce Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Şenses Mihriban

 • BİLİM, TEKNOLOJİ, TIP, SALGIN HASTALIKLAR VE COVID-19: TARİHSEL-FELSEFİ-SOSYOLOJİK BİR ANALİZ, Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 2021
  Uluslararası - Ulakbim Index Copernicus ESCI
  Şenses Mihriban

 • GOODBYE TO THE BODY AND THE SOUND OF SILENCE IN THE EXAMPLE OF THE MOVIE SOUND OF METAL, İmgelem (Online), 2021
  Uluslararası - TR DİZİN
  Şenses Mihriban

 • HOBİ, OYUN, SPOR VE E-SPOR ÜZERİNE ELEŞTİREL BİRDEĞERLENDİRME, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Uluslararası - ULAKBİM TR DİZİN, CiteFactor, DRJI, Scilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), ASOS INDEX
  Şenses Mihriban

 • Osmanlı ?Bilim Özürlü? Müydü?, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - SOBIAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Google Scholar, İdealonline, DRJI (Directory Of Research Journals Indexing), ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, CiteFactor
  Şenses Mihriban

 • SİNEMA VE HASTALIK: İKTİDAR, HASTA ROLÜ VE HASTALIK SÜRECİ AÇISINDAN THEDOCTOR VE WIT FİLMLERİNİN ANALİZİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
  Uluslararası - EBSCO, Index Islamicus, MLA, Proquest CSA, TEI (Türk Eğitim İndeksi),SOBIAD.
  Şenses Mihriban

 • Siyaset, Savaş ve Etik, Muhafazakar Düşünce, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Şenses Mihriban

 • İmparatorluk ve Ulus Devlet, Liberal Düşünce Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Şenses Mihriban

 • Hans Kelsen?e ve Hukuki Pozitivizme Dair Bir Eleştiri Denemesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2018
  Uluslararası - EBSCO, Directory Of Research Journals Indexing (DRJI), Directory Of Abstract Indexing For Journals (DAIJ), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index ResearchBib, Eurasian Scientific Index (ESJI), ASOS INDEX | Academia Social Science İndex
  Şenses Mihriban

 • Eko Logos mu, Eko Logic mi?, Muhafazakar Düşünce, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Şenses Mihriban

 • Devrim, Binyılcılık ve Ütopya, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Uluslararası - Index Islamicus, EBSCO
  Şenses Mihriban