Makaleler

 • Revealing Volatility Spillover Effects Between CDS Premiums and Equity Markets in Developed and Developing Countries: VAR-BEKK-GARCH Model Approach (YAYIN SÜRECİNDE), Trends in Business and Economics, 2023
  Ulusal - TR DİZİN
  Camgöz Mevlüt

 • Identifying the asymmetric price dynamics of Islamic equities: Implications for international investors, Research in International Business and Finance, 2022
  Uluslararası - SSCI
  Camgöz Mevlüt , Topal Mehmet Hanefi

 • Temettü Veriminin BIST Hisse Senedi Fiyatlarını Tahmin Gücünün Nedensellik Testleriyle Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Camgöz Mevlüt

 • Global Belirsizlik Faktörlerinin BIST Hisse Senedi Fiyatlarına Asimetrik Etkilerinin NARDL Modeliyle Analizi , Maliye ve Finans Yazıları, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Camgöz Mevlüt

 • Tahvil ve Hisse Senedi Piyasaları Arasında Zamanla Değişen Nedensellik İlişkileri: Hatemi-J Dinamik Nedensellik Testi Bulguları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Camgöz Mevlüt

 • Alternatif Bir Yatırım Aracı Olarak Bitcoin: Uluslararası Hisse Senedi Portföylerinde Daha Üstün Bir Risk-Getiri Etkinliği Mümkün Mü?, Journal of Business and Trade, 2021
  Ulusal - Index Copernicus, Cite Factor
  Camgöz Mevlüt

 • Risk and Return Characteristics of Islamic Indices: An Empirical Approach, Istanbul Business Research, 2018
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  Camgöz Mevlüt , Köse Kamil Ahmet , Seval Belkıs

 • İslami Endekslerin Çeşitlendirme Potansiyeli: Eşbütünleşme Yaklaşımı, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal - ASOS Index, DRJI, Cite Factor, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Sobiad, Sindex, Eurosian Scientific Journal Index, International Scientefic Indexing
  Camgöz Mevlüt , Ülengin Kemal Burç

 • İslami Endekslerin Çeşitlendirme Düzeyi Üzerine Bir İnceleme, Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal - CITE FACTOR, ResearchBib, DRJI
  Camgöz Mevlüt

 • Sermaye Piyasasında İslami İlkeler: Seçilmiş Finansal Varlıklar ve Operasyonel İşlemler Üzerine Bir İnceleme, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Camgöz Mevlüt