Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, BİR KOMŞULUK BİRİMİNİN KARAKTER ANALİZİ VE MAHALLE YENİLEME İÇİN ÖNERİLER :152 EVLER, (YILDIRIM, BURSA)

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2018, 2030 Bursa Çevre Düzeni Planı

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017, Eski Ahlat Şehri Kazısı 2017 (Arkeolojik Kazı)

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Uzman, 2014, Yunus Emre Külliyesi Görsel ve Mimari İyileştirme Avan Projesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Uzman, 2014, Yunus Emre Külliyesi Görsel ve Mimari İyileştirme Avan Projesi

  • Kalkınma Bakanlığı, Uzman, 2013, Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı (DETOK) Çerçeve Projesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, Bayburt Kent Dokusunun Gelişimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer, 2003, Divriği Türk Dönemi Anıtları