Bildiriler

 • Tarihi Mezarlıklarda Koruma Planlaması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı, Asce (Avrupa Önemli Mezarlıklar Birliği) Modeli, I. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu, 2018

 • Transformation of Historical Cemeteries into Park Areas of Modern City Life, International Congress on Social Sciences, 2018

 • Tracing the Pathways of Acculturation in a Dominant Society Syrian Refugees in Kayseri Turkey, 4th Turkish Migration Conference, 2016

 • Planlama Eğitiminde Sanat Tarihi Eğitimi Olmalı mı? Olmamalı mı?, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, 2016

 • The Threatened Historic Urban Landscape and Land Use Planning for the Derevenk Valley in Kayseri Turkey, Conference on Green Buildings, Civil and Architecture Engineering (ICGBCAE?xx15), 2015

 • From Small Villages to Quarters Hit The Bottom of Kayseri Metropolitan Region, At the Frontiers of Urban Space. Small towns of the world: emergence, growth, economic and social role, territorial integration, governance, 2014

 • Building the urban space of economy in the web of interactions and networks, 12th International Conference on Urban History Cities In Europe, 2014

 • Osmanlı Kenti Kültürel Peyzajının Parçası Olan Mezarlıkların Kentsel Açık Alan Sisteminde Sürdürülememesi, Uluslararası 8. Türk Kültürü Kongresi, 2013

 • Redefining the Anatolian Urban Network of XIXth Century City Networking of Urban Commercial Districts, IV Congresso AISU, VisibileInvisibile:percepire la città tra descrizioni e omissioni, 2013

 • The Modernization Policy of Highway Network in Anatolia, 11th International Conference on Urban History, 2012

 • Anatolian Urban Network Overcoming the Territorial Disparities, 15th International Planning History Society Conference, 2012

 • 17.-19. Yüzyıllarda Anadolu Şehirsel Ağında Bölgeselleşme Eşiğinin Sirkülâsyon İşlevi Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi, METU Architectural History Graduate Researches Symposium, ?Spaces / Times / Peoples: City and Architectural History, 2011

 • İncesu Yerleşmesinde Sürdürülebilir Kentsel Koruma ve Turizm Geliştirme Stratejileri Üzerine Bir Öneri, I. Ulusal İncesu Sempozyumu Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle İncesu, 2010

 • MIM612 Urban Studies Course, Architectural Education Forum IV: Flexibility in Architectural Education, 2009

 • How Can Flexibility Be Interpreted in Design Education, Architectural Education Forum IV: Flexibility in Architectural Education, 2009

 • The Transformation From Heritage Conservation to Heritage Marketing A Case Study of Göreme Historical National Park, Conference Proceedings, Traditions and Transformations: Tourism, Heritage and Cultural Change in the Middle East and North Africa Region, 2009

 • Selçuklu Çağında Bayburt Kent Sembolleri, Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 2007

 • Osmanlı Modernleşme Sürecinden Günümüz Türkiye?si Mimarlığa Bakışın Başkalaşımı, 18. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 2007

 • Kentsel Açık Alan Olarak Tarihi Mezarlıklar ve Sağlıklı Kent Planlama, Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 2007

 • Sosyo Mekânsal Ayrışma ve Kentsel Güvensiz lik Kapılı Kapalı Yerleşmeler Görünmez Kapılı Yerleşmelere Karşı, Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 2007