Makaleler

 • Dubai?nin Tarihî Ana Damarı: Khor Dubai, Mimarlık, 2019
  Uluslararası - The Avery Index To Architectural Periodicals
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Vakfiyelere Göre Ticaret Yapılarına Dair Kentsel Bilginin Mekana İndirgenmesi, BELLETEN, 2018
  Uluslararası - AHCI
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Ütopya Düşüncesinin Şehir Planlama ve Tasarım Eğitiminde Kullanımı: İradesiz Ütopyacılık, Tasarım Kuram Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Görsel Planlama ve Pitoresk?i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarim Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Renewal and Rehabilitation Projects of Historic Town of Tavlusun, Megaron Dergisi, 2016
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  ÇÖteli Methiye Gül

 • İslam Kentinde Vakıfların Ticaret Bölgesinin Oluşumu Üzerine Etkisi: Hayrat Akar İlişkisinin Döngüsel Doğası, Vakıflar Dergisi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Anadolu Türk Şehri Tarihinde Bayburt Kenti ve Anıtsal Kamusal Yapı Mirası, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2015
  Uluslararası - Akademia Sosyal Bilimler Indeksi
  Arslan Celil , ÇÖteli Methiye Gül

 • Urban Environmental History of an Anatolian City Destroying the Riverscape of Kayseri, Athens Journal of Mediterranean Studies, 2015
  Uluslararası - Academic Keys, General Impact Factor, Research Bible
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Bir Sanat Eseri Olarak Kent: Görsel Düzensizlik, İdealkent, 2013
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Kentsel Sistem Araştırmalarında Merkezi Yerler Kuramından Şehirsel Ağ Sistemine Geçiş, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  ÇÖteli Methiye Gül , Yenen Zekiye

 • Kültürel Peyzajın Korunması ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Yaratılması Yönünde Bir Politika Önerisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi, 2012
  Ulusal - Araştırmax, Akademik Dizin
  ÇÖteli Methiye Gül

 • Kentsel Çöküntü Bölgelerinin Sorunları Üzerinden Kayseri Şehit Nazım Bey Mahallesi Analizi, TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, 2010
  Ulusal -
  ÇÖteli Methiye Gül