Projeler

  • Avrupa Birliği, Yürütücü, 2021, Sürdürülebilir Tarım Ürünü Üretimi için Biyo-Pestisit ve -Herbisitlerin Geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2018, Kahverengi Lekelere Yönelik Mikroalg İçeren Kremin Geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Marmara ve İzmir Körfezi Zararlı Alg Türleri Toksinleri ve Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015, Uluabat Gölü Siyanobakteri (Mavi-Yeşil Alg) Çeşitliliğinin, Mevcut Siyanobakteri Toksinlerinin ve Toksik Siyanobakteri Türlerinin Belirlenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015, Uluabat Gölü siyanobakteri (Mavi-yeşil alg) çeşitliliğinin, mevcut siyanobakteri toksinlerinin ve toksik siyanobakteri türlerinin belirlenmesi

  • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2014, İzmir Çamaltı Tuzlası nın Mikrobiyal Çeşitliliği ve Bulunan Organizmaların Biyoteknolojik Potansiyellerinin Araştırılması