Bildiriler

 • Mucilage detection from hyperspectral and multispectral satellite data, SPIE Defense + Commercial Sensing,, 2022

 • Uluabat Gölü?nde Siyanobakteriyel Toksinler, VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2018

 • SURVEY OF ALGAL TOXINS IN THE ARABIAN GULF OFF THE COAST OF QATAR- STATUS IN 2017, The 18th International Conference on Harmful Algae-ICHA2018, 2018

 • First Report of Vulcanodinium rugosum and Pinnatoxins in the Arabian Gulf, The 18th International Conference on Harmful Algae-ICHA2018, 2018

 • Uluabat Gölü Mikrobiyal Çeşitliliğinin Yeni Nesil Gen Dizileme Teknolojileriyle Belirlenmesi, VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2018

 • Uluabat Gölü?nden İzole Edilen Kültür Örneklerinde Toksin Genlerinin Saptanması ile Toksik Siyanobakteri Suşlarının Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu, VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2018

 • İznik Gölü?nden İzole Edilen Aphanizomenon gracile Suşlarında Saksitoksin Üretimi, VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2018

 • High Diversity of Microcystins in a Microcystis aeruginosa Isolate from Lake Uluabat, 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2018

 • Ecological Status of Uluabat Lake: Phytoplankton as a Biological Quality Element, 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2018

 • High Throughput Amplicon Sequencing for Phytoplankton Diversity and Comparison with Microscopy Results, 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2018

 • Molecular Phylogenetics of Heme Oxygenase in Cyanobacteria, 10th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, 2017

 • Detection of Toxin Genes Associated with Cyanobacteria by PCR in Lake Uluabat, XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participitation, 2017

 • Uluabat Gölü?nden İzole edilen Siyanobakteri Suşlarının 16S rRNA Gen Dizi Analizine Dayalı Moleküler Karakterizasyonu, 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2017

 • Uluabat Gölü?nde Mikrosistin Sentetaz A Geninin (mcyA) PZR ile Tespiti, Klonlanması ve Filogenetik Analizi, 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2017

 • Türkiye?de İzole Edilen Mikroalglerin Yağ Asidi Karakterizasyonu, 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 2017

 • İzmir Çamaltı Tuzlası Buharlaştırma Havuzları Mikroalg Potansiyellerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türlerin Optimum Tolerans Değerlerinin Belirlenmesi, 2. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 2016

 • Bursa Teknik Üniversitesi Alg ve Siyanobakteri Kültür Koleksiyonu Tür Çeşitliliği ve Filogenetik Karakterizasyonları, 2. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 2016

 • First report on the identification of species known to produce PSP DSP ASP and NSP toxins in Qatari waters Arabian Gulf, Qatar University Life Science Symposium_QULSS 2015Global Changes: The Arabian Gulf Ecosystem, 2015

 • Phylogenetic diversity of cyanobacteria from Qatar coastal waters, Qatar University Life Science Symposium_QULSS 2015Global Changes: The Arabian Gulf Ecosystem, 2015