Bildiriler

 • Covid-19 Pandemisinin İnsanlar Üzerindeki Fobik Etkileri, International Aegean Symposiums, 2022

 • Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Niyetine Etki Eden Faktörler, Bursa 2.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2022

 • Köleliğin Dönüşümü Ve Modern Kölelik Biçimi Olarak ?Gönüllü Çalışma?, Bursa 2.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2022

 • Çocuk Eğitiminde Zeka Oyunları Dersinin Rolü, 3.Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresi, 2022

 • Yapısal Fonksiyonalist Bağlamda Siber Suçların Sosyolojik Analizi, Socrates 6. Uluslararası Eğitim, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2022

 • Outcomes of the Disability Workshop Conducted Within the Scope of the Cosmopolis Project, Bursa 1st Inernational Scientific Research Congress, 2021

 • Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Olan Özel Gereksinimli Bireylerin Durumlarının Kamu Düzeninin Sağlanması Bakımından Değerlendirilmesi, Bursa 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2021

 • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Siyasal Hayatta Kadın: Bursa 2. Bölge Örneği, 11. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

 • Derneklerin Kuruluş, Yönetim ve Faaliyet Alanlarında Kadınların Rollerine İlişkin Sosyolojik bir Değerlendirme, 1st International Conference on New Horizons in Education and Social Sciences, 2018

 • İpekyolu Kadınları Bursa Muş Van Kültür Buluşması, 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2018

 • Sosyolojik Açıdan Kültür, 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2018

 • 21. Yüzyıl Türk Dünyasında İpekyolu Kadınları Birliğini Oluşturma, 2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018

 • Modern İpekyolu Projesi Bağlamında Modern İpekyolu Kadınları Birliğini Oluşturma, International Conference on Contemporary Women?xxs Studies, 2018

 • Y Kuşağı Tüketicilerinin Retro Ürün Algılarının Demografik Değişkenler Açısından Araştırılması, 1st International Conference on New Horizons in Education and Social Sciences, 2018

 • Bursa İlinde Engelli Bireylerin Örgütlenme Eğilimi, 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri, 2016

 • Engelli ve Sağlıklı Bireylere Yönelik Özel Donanımlar İçeren Kariyer Planlama Laboratuvarı, Uludağ Üniversitesi 5. Bilgilendirme ve ARGE Günleri, 2016

 • Boş Zaman Aktiviteleriyle Farkındalık Oluşturmayı Destekleme: Engelsiz Uludağ Örneği, 15. Engelsiz Üniversiteler BölgeToplantısı, 2016

 • Toplumsal Hayata Katılımı Kolaylaştıran Görsel ve İşitsel Tekniklerle Desteklenmiş Eğitim Malzemesi Geliştirme, Uludağ Üniversitesi 5. Bilgilendirme ve ARGE Günleri, 2016

 • Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programlarının Mevcut Durum Analizi, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2015

 • Engelli Bireylerin Kentsel Yönetim Süreçlerine Katılımının Analizi: Van Kent Konseyi Örneği, 2. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, 2015

 • Toplum Temelli Destek Hizmetleri Geliştirilmesine Yönelik BEBKA Projesi Örneği, 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, 2015

 • Uludağ Üniversitesi Engelli Öğrenci Destek Birimi Tanıtımı, Uludağ Üniversitesi 4. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2014

 • Uludağ Üniversitesi Engelli Öğrenci Destek Biriminin Fayda Farkındalık ve Sosyal Kaynaşma Sağlama Konularındaki Özgün Uygulamaları, Uluslararası Katılımlı 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, 2014

 • Dezavantajlı Grupların Eğitimi ve İstihdamı Konusunda Yönetici ya da İşgörenlerin Bakış Açıları Van İli Örneği, Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu, 2014

 • İşitme Engellilerin Toplumsallaşmasında Ailenin Rolü, Uludağ Üniversitesi 4. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2014

 • Yüksek Öğrenimde Akademik ve İdari Personelin Engelli Öğrencilerle Yaşadıkları Deneyimler, Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, 2014

 • Uludağ Üniversitesi Engelli Öğrenci Destek Birimi Uygulamalarından Seçilmiş Sosyal Sorumluluk Projeleri, 1. Uluslar arası Mesleki Eğitim ve Öğrenim Sempozyumu, 2014

 • İşyerlerinde Herkes İçin Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik Bursa İli Pilot Araştırması, 1. Uluslar arası Mesleki Eğitim ve Öğrenim Sempozyumu, 2014

 • Gıda ve Ambalaj Sektörünün Mersleki Eğitimden Beklentileri Bursa Ekiz Gıda Örneği, 1. Uluslar arası Mesleki Eğitim ve Öğrenim Sempozyumu, 2014

 • Mesleki Eğitim ve İşyeri Uygulamasının Korelasyonu, 3. Uluslararası Meslek yüksekokulları Sempozyumu, 2013

 • Uludağ Üniversitesi nde Engelsiz Eğitim İçin Pilot Araştırma, Uludağ Üniversitesi 3. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2013

 • Etnik Dini Ekonomik ve Kültürel Özellikleriyle Giresun Yöresinin Sosyal Yapısı, 5. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, 2012